Relacja z pobytu naukowo-dydaktycznego dr Wiolety Gierszewskiej w Rwandzie

Realizując uzyskany z Unii Europejskiej grant, w czerwcu 2024 roku w ramach współpracy z uniwersytetami w Rwandzie, dr Wioleta Gierszewska z Instytutu Politologii wizytowała Protestant Institute of Arts and Social Sciences (PIASS) w Huye.

W ramach pobytu dr Gierszewska przeprowadziła szereg zajęć dydaktycznych, brała udział w spotkaniach i  dyskusjach naukowych oraz seminariach. W jej wykładach ogólnouniwersyteckich uczestniczyła większość nauczycieli akademickich i studentów z PIASS. Po przeprowadzonych zajęciach miały miejsce długie, czasami kilkugodzinne debaty, których treścią była dyskusja i wymiana wiedzy i refleksje nad problematyką związaną z tematami zajęć. W toku spotkań naukowych, wymieniano doświadczenia w zakresie szeroko rozumianych problemów dydaktyki akademickiej

Miały miejsce również spotkania wydziałowe. Na Wydziale Edukacji PIASS dotyczyło ono rozwoju współpracy naukowej i dydaktycznej. Dr Wioleta Gierszewska zaprezentowała swoje pola badawcze, zbieżne z obszarami naukowych zainteresowań uczonych z Rwandy. Podjęto deklaracje przygotowania wspólnych publikacji naukowych w czasopismach w obiegu międzynarodowym oraz rozpoczęto przygotowania do realizacji nowych wspólnych projektów badawczych, także o charakterze wdrożeniowo-badawczym.

Konsekwentnie realizując zamierzone cele, dr Gierszewska zainicjowała współpracę z kolejną rwandyjską uczelnią - Kigali Independent University. Celem nadrzędnym współpracy jest budowa nowego typu partnerstwa w zakresie nauk społecznych, zwłaszcza międzynarodowych stosunków politycznych, socjologii oraz stworzenie silnego zespołu badawczego obejmującego trzy uniwersytety rwandyjskie deklarujące współpracę w wymienionych dziedzinach z Uniwersytetem Gdańskim. Realizacja tego zamierzenia ma stworzyć lepsze perspektywy pozyskiwania międzynarodowych grantów. Ponadto umożliwi wzmocnienie kompetencji dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie edukacji międzykulturowej oraz naukowych, w ramach przygotowywania wspólnych projektów i publikacji.

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. Lipiec 2024 - 11:10; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: czwartek, 4. Lipiec 2024 - 12:28; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch