Ogłoszenie Uczelniane Komisji Wyborczej dotyczące nauczycieli akademickich, którzy wchodzą w skład rad dyscyplin z mocy prawa

Gdańsk, 3 czerwca 2024 roku

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Zgodnie z kalendarzem wyborczym Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2024-2028 Rektor UG do dnia 28 czerwca 2024 r. ogłosi SKŁAD RAD DYSCYPLIN na kadencję 2024-2028.

W związku z powyższym nauczyciele akademiccy, którzy wchodzą w skład rad dyscyplin z mocy prawa, tj. nauczyciele akademiccy:
1) zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo
2) posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego,
– dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy i którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale co najmniej 0,75

są zobowiązani w terminie do dnia 20 czerwca br.
złożyć do Biura Organizacji UG pisemne oświadczenia kandydata na członka rady dyscypliny naukowej UG na kadencję 2024-2028 (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)

Wybory do rad dyscyplin w grupach pracowników, o których mowa w § 29 ust. 4 pkt 1 Statutu UG odbędą się w aplikacji MS Teams 27 czerwca 2024 r. w Zespołach odrębnych dla każdej dyscypliny oraz na podstawie odrębnych ogłoszeń.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
/-/
dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Czerwiec 2024 - 11:36; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Czerwiec 2024 - 11:40; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch