Wybory do Rad Dyscyplin Naukowych grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora zatrudnionych na stanowisku asystenta lub adiunkta

Gdańsk, 5 czerwca 2024 roku

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wybory do RAD DYSCYPLIN NAUKOWYCH na okres kadencji 2024-2028

w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora zatrudnionych na stanowisku asystenta lub adiunkta.

Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie oświadczenia kandydata na członka Rady Dyscypliny i przesłanie go do Biura Organizacji do dnia 24 czerwca 2024 roku
(wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)

Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams z wykorzystaniem MS Forms
w dniu 27 czerwca 2024 roku w godz. 10:00-12:00.

Link z zaproszeniem do Zespołu oraz informacje o kandydatach będą dostępne dla osób uprawnionych do głosowania po zalogowaniu się do aplikacji MS Teams (w ramach indywidualnego, imiennego konta pracowniczego w usłudze Office 365); oddawanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams.
Jeżeli w głosowaniu w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, 27 czerwca 2024 r. odbędzie się głosowanie w drugim terminie w godz. 13:00-15:00 – w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.
Przewodniczący Komisji Wyborczej
Uczelnianej Komisji Wyborczej
/-/
dr hab. Mariusz Bogusz
profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Czerwiec 2024 - 11:18; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Czerwiec 2024 - 11:41; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch