Wykład dr hab. Moniki Bobako, prof. UAM „Biała ignorancja w społeczeństwie bez kolonialnej przeszłości. Rasa i rasizm w Polsce w ujęciu epistemologicznym”

Przed nami ostatni w tym roku wykład w ramach serii „Wokół Krytyki Społecznej”! Naszym ostatnim gościem jest dr hab. Monika Bobako prof. UAM, która wygłosi wykład pt. „Biała ignorancja w społeczeństwie bez kolonialnej przeszłości. Rasa i rasizm w Polsce w ujęciu epistemologicznym”. Organizatorem spotkania jest Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG. 

Poniżej opis wykładu oraz biogram autorki!

Opis:

Celem wystąpienia będzie przedstawienie koncepcji białej ignorancji rozwiniętej przez afroamerykańskiego filozofa Charlesa W. Millsa a następnie postawienie pytania o to, w jakim sensie może być ona pomocna w rozumieniu problematyki rasy i rasizmu w Polsce. Podczas wykładu zrekonstruuję intelektualną oraz społeczną genezę koncepcji Millsa i umieszczę ją w kontekście rozwijających się od kilku dekad studiów nad białością. Rozważania te będą punktem wyjścia do analizy epistemologicznych uwarunkowań, które tworzą ramy dla badań i dyskusji na temat rasy i rasizmu w Polsce.

Biogram:

Monika Bobako – filozofka, profesor UAM, absolwentka UAM oraz Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Jest autorką książek Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej (Universitas, 2017) oraz Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania (Wydawnictwo Poznańskie 2010), a także redaktorką tomu Teologie emancypacyjne (Praktyka Teoretyczna, 2013) oraz Islamofobia. Konteksty (Praktyka Teoretyczna 2017). Interesuje się kwestiami rasy i rasizmu, w tym islamofobii i antysemityzmu, oraz problemami świata postkolonialnego, szczególnie społeczeństw muzułmańskich. W 2018 roku jej książka Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej wyróżniona została nagrodą im. Jana Długosza oraz nominacją do nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego. Jej obecny projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki zatytułowany jest “Genealogie peryferyjnej białości. Polskie tożsamości w perspektywie teorii urasawiania”.

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Maj 2024 - 13:47; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: środa, 15. Maj 2024 - 13:47; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch