Artificial Intelligence in Competition Law - wykład prof. Alvaro Bedoyi 7 maja na Wydzila Prawa i Administracji

Serdecznie zapraszamy na wykład pt. Artificial Intelligence in Competition Law, organizowany w ramach Seminarium Doktorantów Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska.

Prelekcję wygłosi przez Profesor Alvaro Bedoya z Uniwersytetu Georgetown, Kierownik Georgetown Law's Center on Privacy & Technology – aktualnie piastujący urząd Federalnego Komisarza ds. Handlu USA.

Czas i miejsce wydarzenia: 7 maja 2024 r. o godz. 18.00 do Audytorium C (budynek Wydziału Prawa i Administracji UG).
 
Profesor Alvaro Bedoya był dyrektorem-założycielem Centrum ds. Prywatności i Technologii w Centrum Prawnym Uniwersytetu Georgetown, gdzie został również profesorem wizytującym. Podejmowane przez niego działania wywarły istotny wpływ na badania i politykę na styku prywatności i praw obywatelskich. Jako współautor raportu z 2016 r. wypowiedział się na temat wykorzystywania możliwości rozpoznawania twarzy przez organy ścigania i zagrożeń, jakie stwarza to dla prywatności, swobód obywatelskich oraz praw obywatelskich.

 

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 30. Kwiecień 2024 - 13:01; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Kwiecień 2024 - 13:03; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz