Problemy etyczne i prawne praktycznych zastosowańsztucznej inteligencji - spotkanie online 17 kwietnia

Komisja ds. związanych z wykorzystywaniem w Uniwersytecie Gdańskim narzędzi sztucznej inteligencji (AI)

oraz

Wydziałowy Zespół ds. Strategii HR Excellence in ResearchWPiA UG

 

zapraszają

Społeczność Uniwersytetu Gdańskiego na spotkanie, które odbędzie się

17 kwietnia 2024 r. (środa; rozpoczęcie o godzinie 17.00),

zatytułowane:

 

„Problemy etyczne i prawne praktycznych zastosowańsztucznej inteligencji”.

 

Celem naszego spotkania jest refleksja nad szansami i zagrożeniami związanymi z profesjonalnymwykorzystywaniem narzędzi sztucznej inteligencji w wybranych obszarach realizacji zadań społecznych.  

 

Program spotkania

 

Przywitanie:

- w imieniu Zespołu - dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG,Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji UG;

– w imieniu Komisji – dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG, pełnomocnik Rektora ds. transformacji cyfrowej, Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG,

Wystąpienia:

  1. „Czat GPT a etyka urzędnicza”–dr hab. Wojciech Wiewiórowski, Wydział Prawa i Administracji UG, Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)
  2. „Sztuczna inteligencja a proces sądowy” - dr Bohdan Pretkiel, Rzecznik Finansowy
  3. Wyjaśnialność decyzji algorytmów w sektorze finansowym. Postulaty de lege ferenda” - Michał Sas, Dyrektor w Departamencie Analiz i Legislacji w Biurze Rzecznika Finansowego
  4. Lekarz AI – sztuczna inteligencja w zastosowaniach medycznych”– prof. dr hab. inż. Jacek Rumiński, Katedra Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Dyskusja

 

Wydarzenie odbędzie się on-line

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ0MGQ1ZTItZTlmNy00NGIzLTg2MWQtNzVlYWFhMmNiNzcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221d6b2df6-d7f2-4125-b03f-a358571d406e%22%7d

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Kwiecień 2024 - 11:42; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 15. Kwiecień 2024 - 11:44; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz