Prof. dr hab. Michał Harciarek z rekomendacją Rady Wydziału do pełnienia funkcji Dziekana WNS

W czwartek 14 marca 2024 na Wydziale Nauk Społecznych odbyło się posiedzenie Rady Wydziału w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatowi na Dziekana WNS na kadencję 2024-2028. Kandydatem w wyborach był dotychczasowy Dziekan Wydziału Nauk Społecznych: prof. dr hab. Michał Harciarek.

W głosowaniu, które odbyło się pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Judyckiego, wzięło udział 120 osób. Do udzielenia rekomendacji kandydatowi na Dziekana było wymaganych 61 głosów. 72 osoby opowiedziały się za rekomendacją kandydatury prof. Harciarka na Dziekana WNS, oddano 35 głosów przeciw, 12 osób wstrzymało się od głosu. 1 głos odnotowano jako nieważny.

Po ogłoszeniu wyników głosowania prof. Harciarek podziękował za liczny udział w wyborach niezależnie od tego, jaki kto oddał głos. Duża frekwencja – według słów Dziekana – świadczy bowiem o zaangażowaniu w życie akademickie oraz przyszłość wydziału i uczelni, których wszyscy jesteśmy częścią.

W swoim wystąpieniu prof. Harciarek podziękował za wspólna pracę zespołowi dziekańskiemu: dr. hab. Radosławowi Kossakowskiemu, dr. Pawłowi Śpicy oraz dr Barbarze Kijewskiej, bez którego dobre funkcjonowanie WNS nie byłoby możliwe, a także osobom z Biura Dziekana i Dziekanatu, zwracając uwagę, że na co dzień zmagają się one trudami, które nie zawsze widoczne.

„Staramy się robić wszystko, by wszystkim Państwu pracowało się jak najlepiej. Cieszę się, że będzie nam dane kontynuować to, co zaczęliśmy dwa lata temu. Mam nadzieję, że Państwa nie zawiedziemy”. Prof. Harciarek podkreślił, że ostatecznie wszystkie zadania realizowane przez społeczność akademicką mają służyć dobru Uniwersytetu Gdańskiego. „Jesteśmy wszyscy wspólnotą. Możemy się różnić, ale cudownie, że właśnie w takim głosowaniu możemy dać temu wyraz” – dodał Dziekan. Na koniec prof. Harciarek wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie zespołowi dziekańskiemu uda się przekonać również te osoby, które nie zdecydowały się poprzeć jego kandydatury.
Rekomendacja Rady Wydziału Nauk Społecznych dla prof. Michała Harciarka zostanie w najbliższym czasie przedstawiona JM. Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Biuro Dziekana WNS

 

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Marzec 2024 - 12:05; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 15. Marzec 2024 - 14:17; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz