Grant w ramach programu Horyzont Europa.

Z radością informujemy, że projekt pt. „Dbajmy o MAMY: Zdrowie psychiczne rodzica na pierwszym miejscu/ Mind the MUM: Placing Parental Mental Health and Care to the Forefront” został zakwalifikowany do dofinansowania w programie EU4Healh w ramach konsorcjum.

Uniwersytet Gdański występuje w roli partnera, natomiast liderem konsorcjum jest TECHNOLOGIKO PANEPISTIMIO w Limassol (Cypr).
Projekt realizują Magdalena Chrzan-Detkoś, Maria Kaźmierczak oraz Paulina Pawlicka z Instytutu Psychologii UG.

Cele projektu:
a) zbadanie występowania problemów zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym na Cyprze i w Słowenii, poznanie czynników , a także dotychczasowych sposobów zarządzania trudnościami psychicznymi w tym okresie życia
b) Wypromowanie głosu kobiet/matek i zapewnienie, aby stanowiły one główne podmioty w procesie komunikacji swoich potrzeb na podstawie "doświadczeń życiowych" oraz aktywnie uczestniczyły w kształtowaniu polityki oraz uwrażliwianiu profesjonalistów na uwzględnianie potrzeb zdrowia psychicznego w trakcie świadczenia opieki zdrowotnej.
 c) Zrozumienie wiedzy i postaw pracowników służby zdrowia, zwłaszcza specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym, oraz zidentyfikowanie potrzeb w zakresie uwrażliwiania i dalszego szkolenia profesjonalistów.
d) Zidentyfikowanie potrzeb reform w systemie opieki zdrowotnej w celu lepszego wsparcia zdrowia psychicznego matek w okresie okołoporodowym i poporodowym, przeprowadzenie działań lobbingowych w celu zwrócenia uwagi interesariuszy i decydentów na te potrzeby i zalecenia oraz lobbowanie na rzecz uwzględniania zdrowia psychicznego w istniejących usługach.
e) Lobbowanie na rzecz poprawy opieki nad zdrowiem psychicznym w okresie prenatalnym i reform w systemie opieki zdrowotnej.
 f) Opracowywanie programów opartych na dowodach w celu promowania profilaktyki zdrowia psychicznego;
g) Zwiększanie wiedzy pracowników służby zdrowia, korygowanie postaw oraz błędnych przekonań na temat zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym, a także zwiększanie umiejętności identyfikowania, wspierania i zarządzania potrzebami zdrowia psychicznego nowych matek.
h) Pobudzanie dyskusji i świadomości publicznej na temat zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym

Konsorcjum projektu zostało utworzone, aby łączyć akademicką wiedzę z doświadczeniem społeczeństwa obywatelskiego, skutecznie łącząc teorię z praktyką/lobbingiem podczas projektowania i wdrażania działań projektowych.

Gratulujemy sukcesu i życzymy owocnej pracy w projekcie!

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 11. Marzec 2024 - 13:49; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 13. Marzec 2024 - 16:41; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz