Konkurs Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

Z dniem 15 stycznia br. rozpoczęła się kolejna, IX edycja corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2023 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej (w tym uczelni wyższej) z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

KONKURS ODDZIAŁU PAN W GDAŃSKU DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW - WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRODY W SKRÓCIE:

1.    Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w zakresie nauk: 1) humanistycznych i społecznych, 2) biologicznych i rolniczych, 3) ścisłych i nauk o Ziemi, 4) technicznych, 5) medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody. 

2.    Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3.    Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.

4.    Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl

5.    WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO:  4.000 zł brutto

6.    WSZYSTKIE INFORMACJE O NAGRODZIE, w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe można znaleźć na stronie www.gdansk.pan.pl, w zakładce Nagroda Oddziału dla młodych naukowców.

7.    KONTAKT w sprawie Nagrody: tel. 58 712 97 02, gdansk@pan.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Styczeń 2024 - 10:25; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 19. Styczeń 2024 - 10:27; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz