Rekrutacja na mobilność STA w ramach programu Erasmus+ KA_171 2022 Indie

W ramach programu Erasmus+ KA_171 została podpisana umowa z Tripura University w Indiach na mobilność wyjazdową nauczyciela akademickiego w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w Tripura University. Mobilność wynosi 9 dni roboczych. Musi zostać zrealizowana do końca czerwca 2024.

Mobilność zostanie przyznana w drodze konkursu. Do udziału mogą się zgłaszać pracownicy spełniające następujące kryteria:

· zatrudnienie na stanowisku naukowo-dydaktycznym, lub dydaktycznym na Wydziale Nauk Społecznych

· doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim

· udokumentowane doświadczenie współpracy dydaktycznej lub naukowej z Tripura University w Indiach

· wstępne zaproszenie do instytucji goszczącej – Tripura University

Osoby chętne prosimy o złożenie aplikacji online na adres klaudia.nowicka@ug.edu.pl do dnia 24.11.2023

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

· Imię i nazwisko

· Jednostka organizacyjna w której zatrudniony jest pracownik

· Dane kontaktowe (e-mail, telefon)

· Opis planu mobilności (rodzaj i tematyka zajęć ze studentami)

· Opis planowanych efektów mobilności dla przyszłej współpracy Uniwersytetu Gdańskiego i Tripura University

· Dokumenty potwierdzające - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim, doświadczenie współpracy dydaktycznej lub naukowej z Tripura University w Indiach oraz wstępne zaproszenie do instytucji goszczącej.

 

Komisja w składzie:

1. Dr Klaudia Nowicka

2. Dr Julia Ziółkowska

3. Dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG

oceni wnioski biorąc pod uwagę kryteria główne oraz

· plan mobilności (rodzaj i tematyka zajęć ze studentami) i opis spodziewanych efektów mobilności.

· planowane efekty mobilności dla przyszłej współpracy Uniwersytetu Gdańskiego i Tripura University

Wyniki konkursu zostaną przedstawione kandydatom do dnia 30.11.2023.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 8. Listopad 2023 - 12:48; osoba wprowadzająca: Katarzyna Marosz Ostatnia zmiana: środa, 8. Listopad 2023 - 12:49; osoba wprowadzająca: Katarzyna Marosz