Obrona rozprawy doktorskiej- mgr Szymon Andrzejewski

Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia o 

publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Szymona Andrzejewskiego

pt. Instytucje demokracji bezpośredniej, partycypacyjnej i deliberacyjnej w Gdańsku od 2010 roku

Obrona odbędzie się w dniu 10 listopada 2023 r. o godz. 11:30

w budynku Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie w Sali Rady Dziekana S329 oraz on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a47bdc8dcfcc549d0b66aa9e37e42e607%40thread.tacv2/1695231890141?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22d1f39535-0f8c-45bb-adca-c573ca4fb2eb%22%7d

Promotor:            dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG

Recenzenci:

prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg

dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US

dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ

 

 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG
przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 21. Wrzesień 2023 - 11:04; osoba wprowadzająca: Joanna Bednarska Ostatnia zmiana: środa, 18. Październik 2023 - 08:12; osoba wprowadzająca: Joanna Bednarska