„KRAJOBRAZ W NAUCE, PRAKTYCE I EDUKACJI – OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA Z OKAZJI DNIA KRAJOBRAZU”