Konferencja Cofanie autorytaryzmu | conference, Rolling Authoritarianism

Instytut Politologii UG, Fundacja The Brenthurst, Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na międzynarodową konferencję Cofanie autorytaryzmu, która odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2023 roku w ECS.

The UG Institute of Political Science, The Brenthurst Foundation, and the European Solidarity Center announce about an international conference, Rolling Authoritarianism, to be held June 22-23, 2023 at the ECS.

Miejsce: biblioteka ECS
wstęp wolny
język konferencji: polski, angielski

PL

Liderzy demokratycznej opozycji z Afryki, Ameryki Południowej i incjatorzy przemian w Europie Środkowej i Wschodniej będą debatować w ECS nad Cofaniem autorytaryzmu (ang. Rolling Back Authoritarianism). Przybędzie ponad pięćdziesięciu liderów zmian, działaczy opozycyjnych, działaczy pozarządowych, ludzi polityki i kultury. Organizatorami konferencji są The Brenthurst Foundation z RPA i ECS.

Jak wzmocnić instytucje demokratyczne? Jak zapewnić wolne wybory? Jak sprawić, aby wzrost gospodarczy był dostępny dla wszystkich? – to tylko niektóre z pytań, jakie stawiać będą sobie uczestnicy konferencji. Dialog połączy afrykańskich demokratów z tymi, którym udało się wbrew ogromnym przeciwnościom losu przeprowadzić postępowe reformy w swoich społeczeństwach naszej części kontynentu.

Pod koniec ubiegłego roku Fundacja Brenthurst wydała książkę „In The Name of The People: How Populism is Rewiring the World”. W publikacji analizowany jest wzrost populizmu w różnych częściach globu, który można już nazwać stylem politycznym. Populizm wydrąża demokrację i wypacza otwartą demokratyczną konkurencję, upraszczając politykę do walki na śmierć i życie dwóch zwaśnionych obozów „my” i „oni”. Słowo wstępne do tego wydawnictwa przygotował Lech Wałęsa, lider polskiej rewolucji.

Zamiast angażować się w zdrową konkurencję polityczną, która wzmacnia demokrację i odpowiedzialność, populiści chcą posiadać władzę w nieskończoność. „Wrogami ludu” nazywają obywateli, którzy się z nimi nie zgadzają, a jednocześnie osłabiają nadzór sądowy i finansowy. Wreszcie, gdy ich polityka prowadzi do katastrofy finansowej, podważają demokratyczne procesy wyborcze, starając się utrzymać władzę. Stanem końcowym populizmu jest forma rządów autorytarnych, z lub bez listka figowego pseudowyborów.

Taką ścieżką podąża prezydent Rosji Władimir Putin, który przejął władzę w systemie, który był na drodze do demokracji. Z biegiem czasu udało mu się utrwalić swoją obecność u szczytów władzy na ponad trzy dekady. Miażdżenie opozycji w Rosji, często brutalne, i wydrążanie demokracji zostało zakończone, ponieważ przywódcy opozycji są więzieni pod sfingowanymi zarzutami. Putin jednak na tym nie poprzestał. Dokonując inwazji na Ukrainę, suwerenny, niezależny kraj z międzynarodowo uznanymi granicami, podwoił przemoc, próbując rozszerzyć swoją sferę kontroli.

Ukraina jest teraz zaangażowana w walkę na śmierć i życie z Rosją o przetrwanie jako naród.

Wiele krajów na całym świecie obawia się, że czeka je taki sam los. Takiego scenariusza rozwoju zdarzeń można jednak uniknąć, jeśli wystarczająco mocno będą zakorzenione wartości demokratyczne i instytucje stojące na ich straży, aby populiści nie mogli przejąć władzy nad państwami nim przekształcą się w niebezpiecznych autokratów.

ENG

‘Rolling Back Authoritarianism’ – Conference Concept Note

The conference ‘Rolling Back Authoritarianism’ in Gdańsk, will bring together African democrats with those who have managed against tremendous odds to bring about progressive reforms in their societies in Eastern Europe and the Baltic States. We are opening the discussion how to entrench democratic institutions, ensure free elections and build inclusive economic growth essential to progress.

Late last year, The Brenthurst Foundation released ‘In The Name of The People: How Populism is Rewiring the World’. The book examined the rise of populism, a political style which hollows out democracy and perverts open democratic competition by simplifying politics into an ‘us and them’ fight to the death.

Instead of engaging in healthy political competition which strengthens democracy and accountability, populists want to own and control political power in perpetuity. They label their citizens who disagree with them as ‘enemies of the people’ and they weaken judicial and financial oversight. Finally, when their policies result in financial disaster, they subvert democratic electoral processes in an effort to stay in power.

The end state of populism is a form of authoritarian rule, with or without the fig leaf of “elections”, the outcome of which is rigged in one or another way.

This is the path followed by Russia’s President Vladimir Putin, who took power in a system which was on the path to accountable democracy. He proceeded to follow the populist playbook and has managed to perpetuate his stay in office – directly or through proxies – for over three decades.

The crushing – frequently violent – of opposition within Russia and the hollowing out of democracy has been completed as opposition leaders are jailed on trumped up charges. However, Putin has not stopped there. By invading Ukraine, a sovereign, independent country with internationally recognised borders, he has doubled down on violence, attempting to enlarge his sphere of control.

Ukraine is now involved in a life-or-death struggle with Russia for its survival as a nation.

There are many countries around the world that now fear that such a fate awaits them. But such a trajectory can be avoided if democratic values and institutions of accountability are entrenched and populists are not permitted to take over states before mutating into dangerous authoritarians.

 

Załącznik
Załącznik Rozmiar
Conference programme | Program konferencji 358.22 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 19. Czerwiec 2023 - 14:55; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. Czerwiec 2023 - 14:58; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz