Prestiżowe gdańskie nagrody naukowe dla dwóch młodych naukowczyń z WNS: Ariadny Łady-Maśko oraz Hanny Obracht-Prondzyńskiej

W dniu 25 maja b.r. odbyło się walne zebranie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, poprzedzone Seminarium Naukowym współorganizowanym przez Nadbałtyckie Centrum Kultury we współpracy z Gdańskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuki. Podczas wydarzenia zostały wręczone Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena za rok 2022, a także dyplomy laureatów Nagród Naukowych Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2022. Wśród wyróżnionych osób znalazły się dwie pracowniczki Wydziału Nauk Społecznych.

Nagroda Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena została przyznana pani mgr Ariadnie Ładzie-Maśko z Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii UG.

Ariadna Łada-Maśko z dyplomem  Z lewej: mgr Ariadna Łada-Maśko, fot. Ł. Bień

Laureatką Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2022 została natomiast dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska – pracowniczka Zakładu Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego.

Hanna ObrachtProndzyńska z dyplomem  Z prawej: dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska, , fot. Ł. Bień

Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych 😊

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena przyznawana jest młodym Gdańskim naukowcom: studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Tradycja tej prestiżowej gdańskiej nagrody sięga 2004 roku (do roku 2006 nosiła ona nazwę „Młody Heweiusz”).

Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego przyznawana jest corocznie młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe. Prezydent oraz GTN przyznają pięć równorzędnych nagród z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa: Nauk Społecznych i Humanistycznych; Nauk Biologicznych i Medycznych; Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych; Nauk Technicznych oraz  Nauk o Ziemi.

Karolina Żuk-Wieczorkiewicz, Biuro Dziekana WNS

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Maj 2023 - 09:19; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 26. Maj 2023 - 09:28; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz