Wspomnienie o prof. Tadeuszu Dmochowskim, Dziekanie WNS w latach 2016-2022

Mijają dwa lata, odkąd odszedł od nas prof. Tadeusz Dmochowski, politolog i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2016-2022.

Tadeusz Dmochowski urodził się 9 września 1962 r. w Gdańsku. Zafascynowany historią, podjął studia historyczne na ówczesnym Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, które ukończył w 1988 r. Po ukończeniu studiów pracował w Liceum Medycznym, należącym do Zespołu Szkół Medycznych nr 1 im. M. Słabego w Gdańsku. W 1996 r. podjął pracę na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w 1998 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W 2010 r., na podstawie pracy Radziecko-chińskie stosunki polityczne po śmierci Mao Zedonga, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, a w 2011 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Gdańskim.

Był współtwórcą Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UG. Przez wiele lat pracował jako zastępca dyrektora Instytutu Politologii ds. dydaktycznych (kadencje 2002-2005, 2005-2008, 2008-2012), a w latach 2012-2016 był dyrektorem Instytutu. W latach 2016 objął funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, którą pełnił do 2022 r.

Podczas swojej kariery naukowej napisał ponad 90 prac, w tym 4 autorskie monografie. W kręgu jego zainteresowań badawczych były m. in. relacje społeczno-ekonomiczne i międzynarodowe krajów Azji, w tym Rosji oraz Chin.

Prof. Tadeusz Dmochowski dał się poznać jako człowiek ambitny, towarzyski, otwarty zarówno wobec współpracowników, jak i studentów, zawsze autentyczny w tym, co robił. Pozostanie w życzliwej pamięci całej społeczności akademickiej Wydziału Nauk Społecznych.

Prof. Dmochowski odszedł od nas w nocy z 16 na 17 marca 2022 r. Prof. Michał Harciarek (obecny Dziekan WNS) napisał o nim: "Wierzę (...), że jego dobry duch będzie dalej wspierał dynamiczny rozwój naszego Wydziału, który jednak nigdy już nie będzie taki sam. Będzie nam go wszystkim bardzo brakowało".

 

Karolina Żuk-Wieczorkiewicz, Biuro Dziekana WNS

 

Film poświęcony prof. Tadeuszowi Dmochowskiemu, zrealizowany przez CASiD

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Marzec 2023 - 22:54; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 15. Marzec 2024 - 10:23; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz