Sukces studenta WNS: Diamentowy Grant dla Aleksandra Kazaka

Student studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Aleksander Kazak uzyskał Grant Badawczy Perły Nauki.

Program „Perły nauki” to następca “Diamentowego grantu”. jest on kierowany do studentów realizujących własne programy badawcze pod opieką samodzielnego pracownika naukowego. Jak podaje MEiN  „jego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego”. Funkcję tę pełnić będzie prof., dr hab. Piotr Mickiewicz.

Projekt badawczy jaki będzie realizował Pan Aleksander Kazak to Polityczny obraz Polski w ocenie społeczeństwa białoruskiego po kryzysie na Białorusi 2020-2023 r.
Przedmiotem jego badań będzie stosunek ludności Białorusi powyżej 18 roku życia do państwa polskiego i Polaków w świetle aktywności Polski wobec kryzysu politycznego na Białorusi w latach 2020-2023. Za zasadne uznano zbadanie, w jaki sposób ewoluuje stosunek Białorusinów do państwa i społeczeństwa polskiego i czy potencjalna zmiana tego stosunku jest wynikiem dostrzeżenia zaangażowania się Polski we wsparcie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

 

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Marzec 2023 - 08:24; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Marzec 2023 - 08:25; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz