Dyplomatyczne Otwarcie Roku z udziałem dr. hab. A. Modrzejewskiego, prof. UG, oraz dr. Rafała Raczyńskiego

Na zaproszenie Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Dyrektor Instytutu Politologii, dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG oraz dr Rafał Raczyński z Zakładu Stosunków Międzynarodowych wzięli udział w Dyplomatycznym Otwarciu Roku zorganizowanym w Warszawie w dniu 9 lutego 2023 roku. Na dorocznym spotkaniu biznesmenów oraz władz państwowych i samorządowych z dyplomatami akredytowanymi w Polsce dyskutowano o perspektywach współpracy gospodarczej polskich firm z zagranicznymi partnerami. W wystąpieniach podkreślano szczególną sytuację, w jakiej znalazł się świat po agresji Rosji na Ukrainę.
 
Wydarzenie stworzyło także możliwości przeprowadzenia z dyplomatami rozmów o współpracy z Instytutem Politologii. Na zdjęciu prof. Arkadiusz Modrzejewski (pierwszy z prawej) oraz dr Rafał Raczyński (pierwszy z lewej) z ambasadorami: Argentyny Aną Maríą Ramírez (druga z lewej), Malty Marisą Farrugią (w środku) i Kolumbii Assadem Jaterem (drugi z prawej).
 
Zdjęcie: prof. Arkadiusz Modrzejewski oraz dr Rafał Raczyński z ambasadorami: Argentyny Aną Maríą Ramírez, Malty Marisą Farrugią i Kolumbii Assadem Jaterem
Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. luty 2023 - 07:38; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 10. luty 2023 - 12:25; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz