IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji. Prawo w służbie bezpieczeństwa i administracji

Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie,  

Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Nyskiego oraz Burmistrz Nysy 

serdecznie zapraszają  

do udziału w konferencji naukowej pod hasłem: 

 

IV Nyskie Forum Bezpieczeństwa i Administracji. 

Prawo w służbie bezpieczeństwa i administracji, 

która odbędzie się w dniach 11 -12 maja 2023 r. w Nysie 

 

  1. MISJA  NYSKIEGO FORUM BEZPIECZEŃSTWA I ADMINISTRACJI 

            Misją Forum jest rozpoczęcie dialogu pomiędzy nauką, biznesem, przedstawicielami władz, przedstawicielami samorządu, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (inspekcje, straże, Policja, wojsko, jednostki ratownicze i inne), organizacji pozarządowych oraz ludzi stojących na czele strategicznych zakładów pracy oraz państwowych jednostek organizacyjnych i innych organizacji zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w różnych dziedzinach.  

Podczas obecnej konferencji omawiane będą współczesne problemy dotyczące wykorzystania prawa w procesie administrowania i zarządzania bezpieczeństwem oraz podjęta zostanie próba znalezienia najlepszych (optymalnych) rozwiązań. 

 

  1. GŁÓWNY TEMAT FORUM  

          Najbliższe spotkanie w szczególności poświęcone będzie wykorzystaniu prawa na rzecz optymalizacji działalności administracji publicznej, w szczególności dotyczącej współczesnych aspektów zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Konferencja ma na celu pokazanie teoretycznych i praktycznych przesłanek działania administracji publicznej na rzecz zapewnienia potrzeb egzystencjalnych i behawioralnych społeczności lokalnych, w ramach obowiązujących norm prawnych. 

 

  1. MIEJSCE FORUM 

      Nyskie Forum Bezpieczeństwa odbędzie się w Collegium Polytechnicum, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Obrońców Tobruku 5. 

 

  1. GŁÓWNY ORGANIZATOR 

Bezpośrednim pomysłodawcą i organizatorem konferencji jest Wydział Nauk Społecznych PANS w Nysie.  

Od października 2010 roku w ramach ówczesnej PWSZ w Nysie utworzono kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - najstarszy kierunek tego typu studiów na Opolszczyźnie. W celu zapewnienia kształcenia na najwyższym poziomie, Uczelnia utworzyła nową specjalistyczną jednostkę organizacyjną: Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego – dziś Wydział Nauk Społecznych.  

Od 1.10.2021r. w uczelni (na Wydziale Nauk Społecznych) uruchomiono nowy kierunek studiów „administracja”.  Obecną Konferencję adresujemy do wszystkich osób zainteresowanych problematyką administracji oraz bezpieczeństwa. 

 

Komitet honorowy: 

mgr  Andrzej BUŁA  - Marszałek Województwa Opolskiego 

dr inż. Przemysław MALINOWSKI prof. ucz. - Rektor PANS w Nysie 

mgr Andrzej KRUCZKIEWICZ – Starosta Powiatu Nyskiego 

mgr Kordian KOLBIARZ – Burmistrz Nysy 

 

Komitet naukowy: 

Przewodniczący: dr hab. inż. Marek Z. KULISZ, prof. ucz. 

Z- ca przewodniczącego: prof. Andrzej MISIUK 

Sekretarz naukowy: dr Grzegorz KWAŚNIAK 

 

Komitet organizacyjny: 

dr Janusz  KAWLEC 

dr Grzegorz CHMIELEWSKI 

dr Winicjusz KARWOWSKI 

dr Adam BANASZKIEWICZ 

dr Bartłomiej MADEJCZYK 

 

Sekretarze konferencji: 

mgr Mirosław RASŁAWSKI - organizacja 

tel. 609 427 229 

e-mail: miroslaw.raslawski@pans.nysa.pl 

mgr Dariusz BEDNARZ - logistyka 

tel. 661 120 865 

e-mail: dariusz.bednarz@pans.nysa.pl 

 

Miejsce konferencji: 

Państwowa  Akademia Nauk Stosowanych w Nysie 

Collegium Polytechnicum 

Ul. Obrońców Tobruku 5 

 

       Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z sekretarzem Panem mgr. M. Rasławskim tel. 609 427 229, e-mail: miroslaw.raslawski@pans.nysa.pl   lub Panem mgr. D. Bednarzem tel. 661 120 865, e-mail: dariusz.bednarz@pans.nysa.pl 

 

Informacje organizacyjne: 

Termin nadsyłania  zgłoszeń  wraz z tematem wystąpienia  
oraz krótkim streszczeniem w formie elektronicznej:                                    8  kwiecień 2023 
Termin ogłoszenia programu konferencji:    28 kwiecień 2023 
Termin dostarczenia pełnej treści referatów:    30 kwiecień 2023 
  

       W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie wymagań Oficyny Wydawniczej dla autorów zawartych w załączniku nr 1 do Regulaminu Oficyny Wydawniczej PANS w Nysie:  

https://pans.nysa.pl/org/oficyna/strona/regulamin-ow 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. luty 2023 - 08:28; osoba wprowadzająca: Katarzyna Leokajtis-Glanc Ostatnia zmiana: czwartek, 2. luty 2023 - 08:37; osoba wprowadzająca: Katarzyna Leokajtis-Glanc