Prof. Tadeusz Palmowski otrzymał medal Johanna Daniela Titiusa za zasługi dla miasta Chojnice

Profesor Tadeusz Palmowski został wyróżniony nadaniem medalu Scientifica Progressio Chojniciana (Joahanna Daniela Titiusa) za wkład w rozwój naukowy miasta Chojnice.

W dniu 22 grudnia 2022r. w Chojnickim Centrum Kultury prof. dr hab. Tadeusz Palmowski z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UG, w uznaniu za zasługi dla miasta Chojnice - liczne aktywności naukowe i popularnonaukowe, wyróżniony został medalem Johanna Daniela Titiusa.

Medal Johanna Daniela Titiusa ustanowiony został przez władze miasta Chojnice w 2021 roku na pamiątkę 250-lecia ogłoszenia Reguły Titiusa - Bodego, dotyczącej średniej odległości planet w Układzie Słonecznym. Johann Daniel Titius urodził się w 1729 r. w Chojnicach. Był astronomem, fizykiem i biologiem. Po otrzymaniu solidnego wykształcenia w Gdańsku (1748 r.) wstąpił na Uniwersytet w Lipsku, gdzie otrzymał tytuł magistra (1752). Pozostał na uczelni jako wykładowca filozofii. W kwietniu 1756 roku przyjął nominację profesorską na Uniwersytecie w Wittenberdze, gdzie wykładał matematykę, fizykę, biologię, filozofię i teologię. Dwanaście lat później został rektorem tamtejszego uniwersytetu. Z pozostawionego bogatego, interdyscyplinarnego dorobku wynika, iż Johann Titus był wszechstronnym i niezwykle pracowitym człowiekiem. Zajmował się naukami przyrodniczymi w tym fizyką teoretyczną, biologią, geologią, hydrologią, historią i filozofią. Choć tylko sporadycznie poświęcał się astronomii, zasłynął przede wszystkim ze sformułowania prawa określającego odległości między planetami i Słońcem. Wielokrotnie oferowano mu katedry innych uczelni – w tym w Getyndze, Helmstedt, Gdańsku i Kilonii.

W uznaniu naukowych zasług Johanna Daniela Titiusa jego nazwiskiem został nazwany krater na Księżycu oraz asteroida. Międzynarodowa sława i genialne odkrycie dało asumpt władzom Chojnic, by w mieście, w którym się urodził ten wybitny  chojniczanin ustanowić medal jego imienia.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia z uroczystości wręczenia medalu w Chojnicach

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 1. luty 2023 - 00:53; osoba wprowadzająca: Marcin Połom Ostatnia zmiana: środa, 1. luty 2023 - 00:55; osoba wprowadzająca: Marcin Połom