Spotkanie z Ambasadorem Republiki Rwandy prof. dr Anastase Shyaka - relacja

W dniach 12-13 grudnia na Uniwersytecie Gdańskim gościł Ambasador Republiki Rwandy, Prof. dr Anastase Shyaka, absolwent gdańskiej politologii, który w 2001 roku pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka J. Malinowskiego, pierwszego dyrektora Instytutu Politologii, obronił na UG doktorat. Wizyta Prof. Shyaki rozpoczęła się od spotkania z Rektorem UG, prof. dr. hab. Piotrem Stepnowskim oraz prorektorem dr. hab. Arnoldem Kłonczyńskim, prof. UG. W spotkaniu uczestniczył również dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG, Dyrektor Instytutu Politologii. Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwości bliższej współpracy naukowej pomiędzy UG a uczelniami z Rwandy. Przedstawiono także ofertę kształcenia w języku angielskim, która mogłaby zainteresować Rwandyjczyków.

Następnie Pan Ambasador wygłosił dla studentów Wydziału Nauk Społecznych wykład na temat konfliktów w Afryce Subsaharyjskiej. Zainteresowanie tematyką było bardzo duże, o czym świadczy nie tylko wysoka frekwencja na wykładzie, ale również aktywność studentów w zadawaniu pytań.

Po wykładzie kontynuowano rozmowy o współpracy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie badań naukowych i wymiany akademickiej. Jak podkreślił w rozmowie z Panem Ambasadorem Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr hab. Michał Harciarek, „Zgodnie z gdańską maksymą „Nec Temere Nec Timide” chcemy budować Uniwersytet prawdziwie otwarty, także na współpracę z krajami odległymi w sensie geograficznym. To bowiem dzięki wzajemnemu poznawaniu się i towarzyszącej temu wymianie doświadczeń naukowych, edukacyjnych i kulturowo-gospodarczych możemy redukować wynikające z niewiedzy stereotypy, co z pewnością przyczyni się do lepszego zrozumienia wielu zachowań społecznych.

 

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 14. Grudzień 2022 - 09:55; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 14. Grudzień 2022 - 09:55; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz