Refleksje na temat psychologii duchowości. Nowa monografia dr hab. Katarzyny Skrzypińskiej, prof. UG

Okładka książki I Believe So I AmCzym jest duchowość, jakie są jej oblicza? M.in. tym zagadnieniom poświęcona jest najnowsza monografia dr hab. Katarzyny Skrzypińskiej, prof. UG z Wydziału Nauk SPołecznych. Publikacja pt. I Believe, So I Am: Reflections on the Psychology of Spirituality, wydana przez BRILL, ukazała się pod koniec października br. i jest efektem ponad 20 lat pracy badaczki nad zagadnieniami psychologii religii i duchowości. Monografia łączy w sobie perspektywę teoretyczną i empiryczną.

Autorka w najnowszej publikacji stawia pytania i poszukuje odpowiedzi w kwestiach dotyczących relacji pomiędzy religijnością a duchowością człowieka.

- Publikacja jest propozycją nowego podejścia do koncepcji sfery duchowej jako wieloczynnikowego, wielopoziomowego zjawiska, zaangażowanego we współpracę z systemem poznawczym i osobowością – które są tak istotne w procesie poszukiwania sensu życia, ponieważ pociągają za sobą konsekwencje behawioralne w postaci różnych zachowań. W ten sposób tworzymy swoją postawę wobec sacrum/a-sacrum i życia - mówi dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych.

W monografii zaprezentowane zostały dwie koncepcje: Tworzące Znaczenia Wierzenia-Duchowość-Religijność (Meaning Making Beliefs-Spirituality-Religiousness Model - MM B-S-R) i Model Potrójnej Natury Duchowości (Threefold Nature of Spirituality - TNS).

- Te punkty widzenia określają elementy psychologiczne, jak i hipotetyczne mechanizmów duchowości, torując drogę do dalszych poszukiwań w tym trudnym obszarze badań – tłumaczy dr hab. Katarzyna Skrzypińska. - Moja publikacja to pierwsza tego typu monografia w Polsce, w Instytucie Psychologii UG, prezentująca dwie autorskie, psychologiczne koncepcje duchowości powstałe na podstawie teoretycznych i empirycznych analiz na przestrzeni 25 lat.

Dr hab. Katarzyna Skrzypińska, prof. UG wiosną br. po raz trzeci otrzymała grant Jacka Shanda od Society for the Scientific Study of Religion (SSSR), a podczas konferencji w Baltimore, która odbyła się w dniach 11-13 listopad br., wzięła udział w promocji swojej najnowszej publikacji.

 

EMW/Zespół Prasowy UG

Źródło

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Grudzień 2022 - 14:20; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 1. Grudzień 2022 - 14:21; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz