PROFESOROWIE WIZYTUJĄCY - III EDYCJA PROGRAMU

Rusza nabór do trzeciej odsłony Programu Profesorowie Wizytujący UG. Tymczasem w ramach dwóch poprzednich edycji 17 profesorów m.in. z Włoch, Stanów Zjednoczonych, a nawet Libanu złoży wizytę na Uniwersytecie Gdańskim do końca roku 2022.

Głównym założeniem Programu Profesorowie Wizytujący UG jest nawiązanie międzynarodowych kontraktów mających wspomóc rozwój  dyscyplin naukowych, doskonalenie umiejętności językowych oraz podniesienie stopnia umiędzynarodowienia prac badawczych, które są istotnym elementem kształcenia i rozwoju.

 

- Program to element budowania środowiska akademickiego opartego na otwartości i wrażliwości kulturowej oraz rozwijania wielopłaszczyznowych relacji z zagranicznymi uczelniami. - podkreśla Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej  dr hab. Anna Jurkowska- Zeidlerprof UG.

Dwie, wcześniejsze odsłony cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród naukowców Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas pierwszej edycji Komisja ds. weryfikacji wniosków wybrała ośmiu kandydatów z Węgier, Izraela, Francji, Singapuru, Słowacji, Niemiec, Włoch i Słowenii, a podczas drugiej edycji programu wyłoniono aż dziewięciu laureatów: z USA, Malty, Libanu, Włoch oraz Wielkiej Brytanii. Wizyty siedemnastu cenionych naukowców zostaną zrealizowane do końca 2022r. 

Studenci Wydziału Ekonomicznego mogli wysłuchać wykładu  pt. Innovative market research prof. Luisa Alberto Casado Aranda, z Uniwersytetu w Grenadzie. Innym przykładem realizacji programu są zajęcia w ramach przedmiotów fakultatywnych pt.  How to prepare master thesis in economics prowadzonych przez prof. Karine Oganisjanę z Uniwersytetu w Rydze.

Profesor wizytujący, to stanowisko o które może ubiegać się osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa, pełniąca stanowisko profesora w zagranicznej uczelni. Do kluczowych kryteriów, które muszą spełnić kandydaci należy prestiż macierzystego ośrodka uczelnianego oraz naukowa renoma kandydującego. Ważnymi elementami są również interdyscyplinarna tematyka badawcza, zaangażowanie i wpływ na jakość kształcenia i rozwój badań. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku przez opiekuna wizyty.

W ramach programu kandydaci z zagranicy mogą ubiegać się o sfinansowanie pobytu. Dzięki zapewnionym środkom Uniwersytet Gdański gwarantuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac badawczych.

- W poprzednich dwóch edycjach wydaliśmy 300 tys. zł i budżet na kolejny rok jest podobny - informuje Kierowniczka Biura Współpracy Międzynarodowej mgr Dominika Brulińska, zaznacza, że przyznane dofinansowanie w poprzednich latach wyniosło porównywalną cenę.

Termin złożenia wniosku upływa w dniu 01 grudnia 2022r. do godziny 12.00.

Zapraszamy do udziału w III edycji Programu Profesorowie Wizytujący UG.

Informacje o laureatach poprzednich edycji programu dostępne są na

https://ug.edu.pl/news/pl/2576/wyniki-i-naboru-do-programu-profesorowie-wizytujacy-ug-rusza-drugi-nabor

https://ug.edu.pl/news/pl/3027/wyniki-ii-edycji-programu-profesorowie-wizytujacy-ug

 

Kaja Kuskowska, studentka filologii polskiej, spec. dziennikarstwo

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 18. Listopad 2022 - 11:50; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 18. Listopad 2022 - 11:50; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny