Studenckie Otwarcie Roku 4 października. Kiermasz książek, stoiska jednostek UG, prelekcje adaptacyjne

Zaczynasz studia i nie wiesz co, gdzie i jak można robić na Uniwersytecie Gdańskim? A może studiujesz już jakiś czas ale do tej pory nie interesowałeś się życiem akademickim?

Koniecznie przyjdź na Studenckie Otwarcie Roku, które odbędzie się już 4 października w godzinach 10-16 na Wydziale Nauk Społecznych. W planie m.in. informacja o stypendiach, akademikach i aktywnościach studenckich, którą uzyskacie na znajdujących się w hallu Wydziału stoiskach a także spotkania z pracownikami:

  • Biura Karier, dzięki którym dowiecie się m.in. o tym jak podjąć aktywność, nie tylko zarobkową;
  • Biura ds. osób z niepełnosprawnością – o pomocach i ułatwieniach dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • Centrum Wsparcia Psychologicznego, które wspomaga zdrowie psychiczne studentów;
  • Centrum Zrównoważonego Rozwoju, którego głównym zadaniem jest wspieranie, koordynowanie i podejmowanie działań upowszechniających cele Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju wśród społeczności akademickiej i w otoczeniu społeczno-gospodarczym
  • SEA EU którzy opowiedzą o wymianie międzynarodowej w ramach konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego
  • Akademickiego Centrum Kultury „Alternator”, którzy opowiedzą jak zaangażować się w kulturę (nie tylko studencką)
  • Akademickiego Związku Sportowego dzięki którym dowiecie się jakie możliwości kultywowania aktywności fizycznej daje Uniwersytet Gdański
  • Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku którego głównym zadaniem jest animowanie debaty z zakresu problematyki międzynarodowej oraz priorytetów polskiej polityki zagranicznej na poziomie regionalnym, z aktywnym udziałem społeczności lokalnej.;

W trakcie Studenckiego Otwarcia Roku będzie odbywał się też Wielki Kiermasz Książek oraz akcja charytatywna Studenci dla Ukrainy.

W ramach wydarzenie odbędą prelekcje w audytorium S208.

Szczegółowy spis prelekcji:

12:00-12:30 Biuro ds. osób z niepełnosprawnością

12:30-13:00 Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, dra Barbara Kijewska

13:05-13:25 SEA EU

13:30-13:50 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

13:55-14:15 Akademickie Centrum Kultury Alternator

14:15-14:45 Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego

14:45-15:00 Akademicki Związek Sportowy

15:00-16:00 Stypendia, akademiki i aktywność studencka, Łukasz Bień

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 28. Wrzesień 2022 - 13:08; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 28. Wrzesień 2022 - 13:08; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz