Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos - pierwsze z trzech spotkań 28.04.2022, godz. 14:00

W najbliższy czwartek 28.04.2022 godz. 14:00 zapraszamy na pierwsze z trzech spotkań na trzech uczelniach pod wspólnych hasłem Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos.

Uczelnie Fahrenheita zapraszają na cykl dyskusji roli i znaczenia miejsc powszechnie dostępnych w różnych aspektach. Wykłady ekspertów GUMed, PG i UG są zorganizowane wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, wpisując się w strategiczne przedsięwzięcie pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Spotkania z udziałem profesorów: Magdaleny Błażek, Mariusza Czepczyńskiego, Piotra Lorensa, Macieja Nyki i Lidii Wolskiej poprowadzi Jakub Pietruszewski, geograf i urbanista, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Spotkania odbędą się w formule hybrydowej, w siedzibie uczelni oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Transmisja każdego wykładu będzie dostępna na kanale YouTube Związku oraz Facebooku FarU.

Harmonogram spotkań

Uniwersytet Gdański

  • 28.04.2022 r. godz. 14:00  sala teatralna w budynku Neofilologii UG

Wykład Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne wygłosi dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG – geograf kultury, wykładowca w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie.

  • 26.05.2022 r.  godz. 14:00  sala im. prof. Olgierda Narkiewicza w budynku Atheneum Gedanense Novum GUMed

Wykład Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej wygłoszą: prof. dr hab. Lidia Wolska – chemik analityk, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska GUMed, dr hab. Magdalena Błażek – kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed, p.o. kierownika Katedry Psychologii GUMed oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. UG i prof. GUMed – profesor  w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska UG oraz w Zakładzie Toksykologii Środowiska GUMed.

Politechnika Gdańska 

  • 23.06.2022 r.  godz. 14:00  Gmach Główny, budynku Hydromechaniki, Audytorium

Wykład Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG, architekt Miasta Gdańska.

 

 

Więcej informacji:  https://ug.edu.pl/news/pl/3134/o-przestrzeni-publicznej-slow-kilka

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 27. Kwiecień 2022 - 14:53; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 27. Kwiecień 2022 - 14:53; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz