Nowa inicjatywa językowa – SEA-EU Virtual Tandem Language Exchange

Z przyjemnością informujemy o pojawieniu się nowej inicjatywy językowej – SEA-EU Virtual Tandem Language Exchange. To platforma umożliwiająca znalezienie partnera, z którym można rozwijać umiejętności komunikacyjne w języku obcym. Wystarczy się zalogować i określić swoje kompetencje językowe (jako nauczyciel) oraz potrzeby językowych (jako uczeń), a algorytm wyszuka odpowiedniego partnera do nauki. SEA-EU Virtual Tandem Language Exchange daje możliwość zaplanowania lekcji z różną częstotliwością, zgodnie z Państwa potrzebami i jest okazją do poznania nowych potencjalnych współpracowników naukowych.

Udział w kursach językowych SEA-EU Virtual Language Courses, jak i w programie SEA-EU Virtual Tandem Language Exchange, jest bezpłatny dla studentów i pracowników uniwersytetów partnerskich SEA-EU.

Więcej informacji o SEA-EU Virtual Tandem Language Exchange można znaleźć pod adresem: https://sea-eu.org/virtual-tandem-language-exchange/

Zachęcamy do odwiedzenia platformy i zarejestrowania się.


We are pleased to inform you about the arrival of a new language initiative - SEA-EU Virtual Tandem Language Exchange. This is a platform that allows you to find a partner with whom you can develop your communication skills in a foreign language. Simply log in and specify your language competence (as a teacher) and language needs (as a learner) and an algorithm will find you a suitable learning partner. SEA-EU Virtual Tandem Language Exchange gives you the opportunity to schedule lessons at different frequencies according to your needs and is an opportunity to meet new potential study partners.

Participation in SEA-EU Virtual Language Courses, as well as in the SEA-EU Virtual Tandem Language Exchange programme, is free of charge for students and staff of SEA-EU partner universities.

For more information about the SEA-EU Virtual Tandem Language Exchange, please visit: https://sea-eu.org/virtual-tandem-language-exchange/

We encourage you to visit the platform and register.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 24. Marzec 2022 - 13:49; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 24. Marzec 2022 - 13:49; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz