fbpx Granty z NCN | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Granty z NCN

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Granty Narodowego Centrum Nauki

 

Kierownik projektu: dr Radosław Kossakowski

Tytuł projektu: Znaczenie futbolu. Społeczne wymiary kultury kibicowania (The meaning of the football. Social dimensions of fandom culture).

Czas trwania projektu: 2014-02-18 do 2018-02-17

Nazwa konkursu: SONATA; edycja 5

Nr umowy: 2013/09/D/HS6/00238

Kwota dofinansowania: 140 400,00

 

Kierownik projektu: dr Martyna Anna Koszkało

Tytuł projektu: Natura woli. Wolność a konieczność. Analiza stanowiska Jana Dunsa Szkota na tle poglądów św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Tomasza z Akwinu (The Nature of Will. Freedom and Necessity. The Analysis of John Duns Scouts theory in comparison to St. Augustine of Centebury and St. Thomas Aquinas),

Czas trwania projektu: 2014-03-12 do 2018-05-11

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 5

Nr umowy: 2013/09/B/HS1/01985

Kwota dofinansowania: 65 920,00

 

Kierownik projektu: dr Arkadiusz Peisert

Tytuł projektu: Proces cywilizowania jako zmienna wyjaśniająca rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce. Interpretacja teorii Norberta Eliasa w kontekście polskiej demokracji lokalnej (The civilizing process as the variable explaining the growth of the civic participation in Poland. An interpretation of the Norbert Elias' theory in the context of polish local democracy.

Czas trwania projektu: 2012-08-07 do 2017-08-06

Nazwa konkursu: SONATA; edycja 2

Nr umowy: 2011/03/D/HS5/02495

Kwota dofinansowania: 50 120,00

 

Kierownik projektu : dr hab. Rafał Urbaniak

Tytuł projektu: Pojęciowe, formalne i praktyczne aspekty kryminologicznych i prawniczych zastosowań narzędzi probabilistycznych.

Nazwa konkursu: SONATA BIS

Czas trwania projektu: 2017-07-12  2021-10-01

Nr umowy: 2016/22/E/HS1/00304

Kwota dofinansowania: 830 050,00

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, 12:31

Instytut Pedagogiki

Granty Narodowego Centrum Nauki

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Lucyna Elżbieta Kopciewicz

Tytuł projektu: Uczenie się wspomagane technologiami mobilnymi w szkołach pomorskich. Krytyczne pytania o rozwój "kompetencji XXI wieku" oraz genderową inkluzję w szkolnych modelach BOYD/ BOYT oraz OPD.

Czas trwania projektu: 2016-07-04 do 2018-07-03

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 10

Nr umowy: 2015/19/B/HS6/02218

Kwota dofinansowania: 141 600,00

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Szkudlarek

Tytuł projektu: Teorie pedagogiczne, polityki oświatowe a polityczna konstrukcja społeczeństwa. Analiza relacji w świetle "retoryki ontologicznej" E. Laclau

 Czas trwania projektu: 2015-07-14 do 2018-01-13

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 8

Nr umowy: 2014/15/B/HS6/03580

Kwota dofinansowania: 137 189,00

 

Kierownik projektu: dr hab. Justyna Siemionow

Tytuł projektu: Analiza programów pracy z rodziną dziecka niedostosowanego społecznie w Perhekuntoututuskeskus Lauste, Turku w Finlandii oraz czynników decydujących o ich skuteczności.

Nazwa konkursu: MINIATURA; edycja 1

Czas trwania projektu:  2017-08-23  2018-08-22

Nr umowy: 2017/01/X/HS6/00075

Kwota dofinasowania: 9 861,00

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, 12:34

Instytut Politologii

Granty Narodowego Centrum Nauki

 

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Leszek Tebinka, profesor nadzwyczajny

Tytuł projektu: Polska w brytyjskiej strategii wspierania ruchu oporu. Historia sekcji polskiej Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE)

Czas trwania projektu: 2016-06-20 do 2019-06-19

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 10

Nr umowy: 2015/19/B/HS3/01051

Kwota dofinansowania: 217 571,00

 

Kierownik projektu: dr hab. Marek Rewizorski

Tytuł projektu: Globalne zarządzanie gospodarcze - aktorzy, obszary oddziaływania, interakcje.

Czas trwania projektu: 2017-07-12   2020-07-11

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 12

Nr umowy: 2016/23/B/HS5/00118

Kwota dofinansowania: 253 500,00

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, 12:33

Instytut Psychologii

Granty Narodowego Centrum Nauki

 

Kierownik projektu: dr Tomasz Stefan Besta

Tytuł projektu: Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą dla spostrzegania zarówno własnego Ja jak i przedstawicieli grup obcych (When voluntary accommodation gives strength to act: Consequnces of feeling of oneness with a group for perception of the Self and aou-groups' members).

Czas trwania projektu: 2015-04-15 do 2018-04-14

Nazwa konkursu: SONATA BIS

Nr umowy: 2014/14/E/HS6/00587

Kwota dofinansowania: 385 650,00

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Wanda Brycz

Tytuł projektu: Regulacyjna funkcja metawiedzy Ja oraz motywacyjne i poznawcze korelaty metawiedzy Ja (Metacogniitive self (MS) and the elements of human ability to self-regulate: the implications of human performance in the following areas: cognition, motivation and emotions).

Czas trwania projektu: 2014-07-14 do 2018-07-13

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 6

Nr umowy: 2013/11/B/HS6/01463

Kwota dofinansowania: 646 633,00

 

Kierownik projektu: dr hab. Michał Harciarek

Tytuł projektu: Zmiany przestrzennego orientowania uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek: badania behawioralne z wykorzystaniem EEG i implikacjami dla poznawczego starzenia.

Czas trwania projektu: 2016-02-19 do 2019-02-18

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 9

Nr umowy: 2015/17/B/HS6/03951

Kwota dofinansowania: 456 973,00

 

Kierownik projektu: dr Michał Paweł Jaśkiewicz

Tytuł projektu: Psychologiczne i środowiskowe wyznaczniki jakości życia w mieście.

Czas trwania projektu: 2015-08-05 do 2018-08-04

Nazwa konkursu: SONATA; edycja 8

Nr umowy: 2014/15/D/HS6/04816

Kwota dofinansowania: 251 520,00

 

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Anna Lipowska, profesor nadzwyczajny

Tytuł projektu: Rozwój kategorii piękna, zdrowia i stereotypów płci w okresie średniego dzieciństwa - międzypokoleniowa transmisja wzorców atrakcyjności fizycznej w kontekście stereotypów płci i zachowań prozdrowotnych.

Czas trwania projektu: 2016-01-18 do 2019-01-17

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 9

Nr umowy: 2015/17/B/HS6/04144

Kwota dofinansowania: 377 440,00

 

Kierownik projektu: dr Marta Łockiewicz

Tytuł projektu: Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i poprawnej pisowni - perspektywa międzyjęzykowa.

Czas trwania projektu: 2015-10-28 do 2017-12-27

Nazwa konkursu: HARMONIA; edycja 6

Nr umowy: 2014/14/M/HS6/00922

Kwota dofinansowania: 120 992,00

 

Kierownik projektu: mgr Patrycja Aleksandra Naumczyk

Tytuł projektu: Badanie mózgowych korelatów przebiegu procesów poznawczych u osób starszych z wykorzystaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

Czas trwania projektu: 2014-03-18 do 2017-03-17

Nazwa konkursu: PRELUDIUM; edycja 5

Nr umowy: 2013/09/N/HS6/02634

Kwota dofinansowania: 146 658,00

 

Kierownik projektu: dr hab. Anna Maria Zawadzka, profesor nadzwyczajny

Tytuł projektu: Społeczne uwarunkowania materializmu nastolatków w wieku 13-16 lat.

Czas trwania projektu: 2016-03-03 do 2019-03-02

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 9

Nr umowy: 2015/17/B/HS6/04187

 Kwota dofinansowania: 325 440,00

 

Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Anna Żemojtel-Piotrowska, profesor nadzwyczajny

Tytuł projektu: Kolektywny narcyzm w modelu sprawczym-wspólnotowym: Wyznaczniki, korelaty i konsekwencje

Czas trwania projektu: 2017-01-17 do 2019-01-16

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 11

Nr umowy: 2016/21/B/HS6/01069

Kwota dofinansowania: 246 675,00

 

Kierownik projektu: Artur Sawicki

Tytuł projektu: Sprawczo-wspólnotowy model narcyzmu w kontekście związków romantycznych.

Czas trwania projektu:2017-08-31  2021-08-30

Nazwa konkursu: Program "Diamentowy Grant"

Nr umowy: DI2016 008646

Kwota dofinansowania: 179 986,00

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 listopada 2017 roku, 10:10