Przyjazdy

W celu zaproszenia Gościa z zagranicy jednostka zapraszająca/Instytut zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego, którego wzór stanowi załącznik do Zarządzenie nr 160/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie Regulaminu przyjmowania w Uniwersytecie Gdańskim gości z zagranicy oraz finansowania kosztów ich pobytu

 

Organizacją pobytu, opiekę nad zaproszonym gościem sprawuje opiekun wyznaczony we wniosku.

Wniosek w oryginale złożyć należy w Sekcji ds. Obsługi Profesorów Zagranicznych  a kopię do mgr Magdaleny Sawicz pokój A 301, bądź podczas pandemii COVID 19 w formie elektronicznej na adres: wns.international@ug.edu.pl

Przyjazdy gości zagranicznych możliwe są w szczególności w ramach:

  • umów o bezpośredniej współpracy naukowej i w zakresie szkolnictwa wyższego
  • z podmiotami zagranicznymi i krajowymi;
  • porozumień międzyrządowych;
  • umów projektowych zawartych z podmiotami zagranicznymi i krajowymi w celu
  • realizacji projektów badawczych, dydaktycznych, rozwojowych;
  • działalności badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu, w tym udziału w konferencjach,
  • seminariach, kursach, szkoleniach itp., z wyłączeniem osób uczestniczących
  • w organizowanych przez Uniwersytet Gdański odpłatnych przedsięwzięciach.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 16. Wrzesień 2021 - 06:44; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Grudzień 2021 - 07:54; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski