Centrum Wsparcia Statystycznego UG

Centrum Wsparcia Statystycznego Uniwersytetu Gdańskiego

O  CENTRUM

Centrum Wsparcia Statystycznego (CWS), działające w ramach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie związanym z poprawnym stosowaniem analiz statystycznych w naukach społecznych.

Centrum udziela bezpłatnego wsparcia w zakresie statystycznych analiz danych studentom, doktorantom oraz pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego.

Podstawowym zakresem działalności CWS jest wspieranie aktywności badawczej społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego (w tym wsparcie w projektowaniu i realizowaniu badań na potrzeby pracy magisterskiej lub doktorskiej). Centrum dostarcza pomocy na każdym etapie procesu badawczego w zakresie analizy ilościowej - od etapu planowania badania, poprzez zbieranie danych i analizy statystyczne, do interpretacji wyników analizy statystycznej. Prowadzi także otwartą działalność edukacyjną i popularyzatorską w obszarze statystycznej analizy danych.

Podstawą funkcjonowania CWS jest regulamin, który można pobrać poniżej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. Grudzień 2022 - 12:45; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 13. Grudzień 2022 - 12:45; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

UMÓW SPOTKANIE

Wraz z zakończeniem roku akademickiego kończymy konsultacje w ramach Centrum Wsparcia Statystycznego UG. Zapraszamy na nasza stronę po 1 października 2023. Wtedy opublikujemy nowy harmonogram konsultacji.

 

Przed dokonaniem pierwszej rezerwacji warto zapoznać się z prezentacją dotyczącą organizacji konsultacji oraz zawierającą instrukcję jak sprawnie dokonać rezerwacji; link do dokumentu poniżej.

LINK DO REZERWACJI

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. Grudzień 2022 - 12:42; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Czerwiec 2023 - 08:31; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

WYDARZENIA

Jednym z obszarów działalności CWS jest organizowanie otwartych i bezpłatnych szkoleń, warsztatów i konwersatoriów. Kalendarz wydarzeń uzupełniany jest na bieżąco – staramy się odpowiadać na bieżące zapotrzebowanie oraz reagować na pojawiające się nowości w obszarze analizy danych i statystyki.

Zachęcamy do kontaktu z Centrum, jeżeli macie Państwo jakieś potrzeby rozwojowe w obszarze statystycznej analizy danych. Propozycje takie można też omawiać z dowolnym konsultantem w trakcie konsultacji.

 

Nowy harmonogram wydarzeń orgaznizowanych przez nasze Centrum pojawi się na początku roku akademickiego 2023/2024.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. Grudzień 2022 - 12:39; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Czerwiec 2023 - 08:32; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

NASZ ZESPÓŁ

Kierownik Centrum

dr hab. Roman Konarski, prof. UG

Roman Konarski

Kierownik Zakładu Psychometrii i Statystyki w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W Instytucie Psychologii, prowadzi wykłady z zakresu podstaw statystyki i psychometrii, statystyki średniozaawansowanej i statystyki wielozmiennowej. Ponadto, prowadził specjalistyczne szkolenia dla kadry naukowej w zakresie zaawansowanych metod statystycznych i psychometrycznych w wielu uniwersytetach polskich i kanadyjskich. Jest autorem monografii Modele równań strukturalnych.Teoria i praktyka. Jego obecna aktywność badawcza obejmują zagadnienia zastosowań statystycznych modeli wielozmiennowych w badaniach psychologicznych, podstaw filozoficznych teorii pomiaru oraz analizy przyczynowej zjawisk społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie statystycznym, którego początki sięgają lat 80 i jego zaangażowanie w działalność Statystycznego Serwisu Konsultacyjnego w Uniwersytecie York (Kanada).

Obszary specjalizacji w ramach CWS:

 • Planowanie badań empirycznych
 • Konstrukcja i analiza psychometryczna narzędzi pomiarowych
 • Analiza regresji
 • Analiza wariancji i kowariancji
 • Analiza czynnikowa (eksploracyjna i konfirmacyjna)
 • Teoria odpowiedzi na zadania testowe (IRT)
 • Skalowanie wielowymiarowe
 • Analiza korespondencji
 • Analiza ConJoint
 • Analiza skupień
 • Analiza klas latentnych
 • Modele równań strukturalnych
 • Analiza mediacji i moderacji
 • Analiza przyczynowa programów interwencji społecznej
 • Oprogramowanie: HLM, LatentGold, LEM, LISREL, Mplus, R i RStudio, SAS, S-PLUS, SPSS

Zespół konsultantów

dr Paweł Atroszko

Paweł Atroszko

Psycholog, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Psychometrii i Statystyki w Instytucie Psychologii. Badawczo zajmuje się uzależnieniami behawioralnymi. Opiekun studenckiego Koła Badań Psychologicznych „Experior”, w ramach którego zajmuje się rozwojem kompetencji metodologicznych, statystycznych i psychometrycznych studentów. Autor ponad 80 prac naukowych. Uzyskał liczne stypendia i nagrody z polskich i międzynarodowych instytucji naukowych, w tym Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego/Norway Grants, Research Council of Norway, European Educational Research Association. Odbył liczne zagraniczne staże i kursy, w tym na Uniwersytecie w Bergen w Norwegii czy Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Prowadzi szeroką badawczą współpracę międzynarodową. Prowadzi badania i publikuje w obszarze psychometrii, w szczególności walidacji narzędzi psychometrycznych, a także psychologii, w tym badania longitudinalne i obejmujące modele równań strukturalnych.

Obszary specjalizacji w ramach CWS:

 • Organizacja baz danych oraz ich przekształcanie na potrzeby analiz
 • Analiza mocy
 • Graficzna prezentacja danych
 • Analizy danych na potrzeby psychologii
 • Walidacja narzędzi psychometrycznych
 • Modele równań strukturalnych, modelowanie hierarchiczne
 • SPSS, AMOS, Mplus, HLM, R

dr Maciej Brosz

Maciej Brosz

Socjolog i badacz społeczny. Adiunkt w Instytucie Socjologii UG w Zakładzie Socjologii Stosowanej. Konsultant i analityk w Pracowni Realizacji Badań Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Właściciel firmy badawczej Q&Q Zakład Realizacji Badań Społecznych. 

Autor i współautor opracowań i ekspertyz badawczych, m.in. dla Urzędu Miasta Gdańsk, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Fundacji Gdańskiej.

Obszary specjalizacji w ramach CWS:

 • Organizacja oraz przetwarzanie danych na potrzeby analiz danych ilościowych
 • Organizacja oraz przetwarzania danych jakościowych
 • Statystyczna analiza danych ilościowych
 • Analiza i interpretacja danych jakościowych
 • Analizy CAQDAS – Komputerowa analiza danych jakościowych
 • SPSS, R, oprogramowanie CAQDAS

 


dr Michał Olech

Michał Olech

Doktor matematyki. Związany z Zakładem Psychologii Społecznej UG oraz Katedrą Psychologii GUMED. Od wielu lat pracuje z teoretykami i praktykami psychologii, w szczególności psychologii organizacji, społecznej i różnic międzykulturowych. Współpracował przy realizacji wielu projektów biznesowych: ocena pracowników metodą A&DC, diagnoza kompetencji pracowników, tworzenie narzędzi weryfikacji kwalifikacji pracowników, doradztwo biznesowe w obszarze HR, zarządzanie projektami szkoleniowymi. Uczestniczył w walidacji wielu narzędzi diagnozy psychologicznej (np. wykonanie analiz psychometrycznych skal MINDSET oraz polskiej adaptacji skal Stanford-Binet 5). Współautor monografii i artykułów naukowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów analiz danych w języku R zarówno dla klientów biznesowych, jak dla pracowników nauki. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w używaniu języka R w obliczeniach statystycznych oraz graficznej prezentacji wyników analiz. Pracuje z użyciem takich pakietów języka R jak tidyverse (grafika, przekształcanie danych), psych (analizy psychometyczne), lavaan (analiza czynnikowa, SEM) czy lme4 i nlme (analizy wielopoziomowe).

Obszary specjalizacji w ramach CWS:

 • Użycie języka R w analizie statystycznej danych
 • Organizacja baz danych oraz ich przekształcanie na potrzeby analiz
 • Graficzna prezentacja danych
 • Walidacja narzędzi diagnozy psychologicznej
 • Modelowanie (regresja, EFA, CFA, SEM, modele wielopoziomowe)
 • Analizy danych na potrzeby psychometrii, psychologii oraz zarządzania zasobami ludzkimi

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 1. Czerwiec 2021 - 11:31; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 13. Grudzień 2022 - 12:45; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz