fbpx Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Zdolskiej-Wawrzkiewicz 01.10.2020 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Zdolskiej-Wawrzkiewicz 01.10.2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Zdolskiej-Wawrzkiewicz 01.10.2020

Rada Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia o 

publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgr Anny Zdolskiej-Wawrzkiewicz

pt. Obraz własnej matki i styl przywiązania do niej a stawanie się matką

Obrona odbędzie się w dniu 1 pażdziernika 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie w Sali Rady Dziekana S329.

Promotor: prof. dr hab. Mariola Bidzan

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Chrzan-Dętkoś

Recenzenci:
dr hab. Alicja Kalus, prof. UO
dr hab. Hanna Przybyła-Basista, prof. UŚ

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną obrona będzie udostępniona online w aplikacji MS Teams. Poniżej link jawny do obrony doktorskiej: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YWQzZWFjMTktYzc1ZC00YTliLTgxOTMtYWQ3YjUwNDk3OTYw%40thread .v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%224ab530bc-fe2a-484d-a52e-3d5c704b8d54%22%7d

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.46 MB
PDF icon Recenzja 2551.68 KB
PDF icon Streszczenie122.28 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 września 2020 roku, 13:51