fbpx Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Dąbrowskiego 17.09.2020 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Dąbrowskiego 17.09.2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Dąbrowskiego 17.09.2020

Rada Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Gdańskiego

zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

mgra Piotra Dąbrowskiego

pt. Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób uprawiających sport wyczynowo, rekreacyjnie oraz nieaktywnych sportowo

Obrona odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie w Sali Rady Dziekana S329.

Promotor: dr hab. Franciszek Makurat, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Błażek

Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Blecharz
prof. dr hab. Mieczysław Plopa

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną obrona będzie udostępniona online w aplikacji MS Teams.

Poniżej link jawny do obrony doktorskiej:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=0cabcdc2-c1f8-4c17-a2da-4375004707ee&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YmY4ODk0YTItNWNlYS00N2I5LThkYTgtMDI1YmJiNTY3Mzg0@thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224ab530bc-fe2a-484d-a52e-3d5c704b8d54%2522%257d%26anon%3Dtrue&suppressPrompt=true

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 września 2020 roku, 13:52