fbpx Intensywne Kursy / Szkoły Letnie w ramach Programu CEEPUS na rok akademicki 2019/2020 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Intensywne Kursy / Szkoły Letnie w ramach Programu CEEPUS na rok akademicki 2019/2020

Intensywne Kursy / Szkoły Letnie w ramach Programu CEEPUS na rok akademicki 2019/2020

Polskie Biuro CEEPUS uprzejmie informuje o możliwości przystąpienia szkół wyższych do Środkowoeuropejskiego Programu Studiów Uniwersyteckich CEEPUS III w zakresie organizacji zadania Intensywne Kursy (Szkoły Letnie).
Krajami członkowskimi Programu CEEPUS są: Austria, Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.
 
Jednostki uczelni aplikujące o organizację Intensywnego Kursu (Szkoły Letniej) winny spełnić następujące warunki:
 
 
1. Złożyć do NAWA przesyłając dokumenty drogą pocztową do dnia 3 lutego 2020 projekt zawierający:
  • pełne dane organizatora (w tym dane osoby odpowiedzialnej za realizację
  • programu merytorycznego, administrację);
  • program zadania zgodny z Porozumieniem CEEPUS III, Program Roboczy 2017-2019; Działanie 2.;
  • program zajęć dodatkowych;
  • listę uczestników zawierającą następujące dane: tytuł/stopień naukowy, obywatelstwo, informacje o statusie (nauczyciel, student I, II lub student doktorant) lub wstępne zapotrzebowanie na osobomiesiące stypendialne według statusu aplikantów.
 
2. Dodatkowe dokumenty poświadczające doświadczenie i możliwości realizacji programu zadania.
3. Informacje o innych źródłach finansowania.
 
 
Planowany program zadania musi zostać zrealizowany
od 1 kwietnia 2020 do 31 października 2020
 
Dokumenty dostępne na stronie www.ceepus.info
 
 
 
Po dokonaniu oceny złożonych projektów wybranym organizatorom przyznane zostaną kwoty stypendialne na realizację staży w ramach Programu CEEPUS III. Koszty wypłaconych stypendiów refundowane będą uczelni po realizacji staży zgodnie Z Zasadami Realizacji Wymiany Akademickiej w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Studiów Uniwersyteckich CEEPUS opublikowanymi na stronie www.nawa.gov.pl .
 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Polskie Biuro CEEPUS
Ul. Polna 40
00-635 Warszawa
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 13:56