fbpx OFERTA STYPENDIA CEEPUS FREEMOVER | Wydział Nauk Społecznych

OFERTA STYPENDIA CEEPUS FREEMOVER | Wydział Nauk Społecznych

OFERTA STYPENDIA CEEPUS FREEMOVER

 
Polskie Biuro CEEPUS ogłasza nabór na stypendia zagraniczne w ramach puli Freemover
w krajach członkowskich Programu CEEPUS.
Stypendia przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, z wyłączeniem mobilności w ramach sieci akademickich Programu CEEPUS.
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu:
CEEPUS www.ceepus.info.
 
Do aplikacji należy dołączyć:
  • zgodę z instytucji przyjmującej na formularzu Letter of Acceptance;
  • dwa listy polecające od pracowników naukowych z uczelni delegującej na formularzu Letter of Recommendation;
  • zaświadczenie z uczelni delegującej potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane studenci – na formularzu Letter of Recommendation;
  • krótki opis planu pracy, która ma zostać zrealizowana podczas stażu (rubryka w ramach aplikacji elektronicznej).
Minimalny okres pobytu:
  • studenci 3 miesiące;
  • studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy 1 miesiąc.
 
Stypendia Freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego studentom,
doktorantom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia
CEEPUS III.
Aplikacje należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany
okres pobytu poprzez stronę internetową  www.ceepus.info.
 
Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium. W przypadku nadania
stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez Biuro CEEPUS nadające
stypendium.
Uprzejmie informujemy, iż dodatkowe informacje (druki, adresy, oryginalny tekst
porozumienia, informacje administracyjne) zawarte są na internetowej stronie Programu
pod adresem www.ceepus.info.
 
Wszelkie zapytania kierować można na adres Polskiego
Biura CEEPUS.
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Polskie Biuro CEEPUS
Ul. Polna 40
00-635 Warszawa
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 października 2019 roku, 12:41