fbpx UG w Radzie Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców | Wydział Nauk Społecznych

UG w Radzie Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców | Wydział Nauk Społecznych

UG w Radzie Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców

 

Uniwersytet Gdański przystąpił do ogólnopolskiego porozumienia, powołującego Radę Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców. Zaawansowane badania UG w zakresie migracji będą stanowić cenny wkład w ramach działań Rady.

Uniwersytet Gdański przystąpił do ogólnopolskiego porozumienia, powołującego Radę Ekspertów Uczelni Wyższych ds. Edukacji i Integracji Migrantów i Uchodźców.

Powołanie Rady Ekspertów wynika z rosnącej konieczności zapewnienia najwyższej jakości kształcenia studentów studiów o specjalności nauczycielskiej oraz kierunków pedagogicznych,  psychologicznych i społecznych w problematyce edukacji i integracji migrantów i uchodźców.

Problematyka migracji i związane z nią zjawiska integracji imigrantów w społeczeństwach przyjmujących to aktualnie bardzo dynamicznie rozwijający się obszar badań i nowych praktyk edukacyjnych.  W obszarze edukacji dotyczą one zarówno obecności uczniów migrantów w polskich szkołach, jak i funkcjonowania polskich dzieci w systemach oświaty krajów, do których wyemigrowały, a także edukacji uczniów reemigrantów.  

Różne ośrodki akademickie posiadają zróżnicowane doświadczenia w realizacji badań, programów kształcenia oraz projektów z udziałem partnerów rządowych, pozarządowych i międzynarodowych. Współpraca w ramach porozumienia umożliwi wszystkim partnerom dostęp do wyników tych badań i rekomendacji oraz wykorzystania ich w kształceniu studentów. W szczególności dotyczy to studentów kierunków pedagogicznych, nauczycielskich i społecznych, którzy w swojej pracy zawodowej będą realizowali zadania związane z edukacją uczniów z doświadczeniem migracji oraz społeczno-kulturową integracją imigrantów w polskim społeczeństwie.

Uniwersytet Gdański jest zaawansowany w badaniach oraz kształceniu na temat migracji i może wnieść swoje doświadczenia do współpracy na poziomie ogólnopolskim w zakresie:

  • badań nad współczesnymi migracjami Polaków,
  • nauczania języka polskiego jako obcego,
  • psychologii międzykulturowej,
  • edukacji uczniów z doświadczeniem migracji,
  • adekwatnej kulturowo pracy socjalnej,
  • działań w zakresie umiędzynarodowienia uczelni.

Uniwersytet Gdański będzie reprezentowała w Radzie Ekspertów dr Dorota Jaworska z Zakładu Pedagogiki Społecznej. 

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 czerwca 2019 roku, 10:32