KONKURS NAWA - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej | Wydział Nauk Społecznych

KONKURS NAWA - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs w ramach Programu PROM MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ. W ramach programu można uzyskać finansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o charakterze międzynarodowym, związanych z tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą dydaktyczną i naukową tj.:

 • aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk);
 •  pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego;
 • udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia); Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami;
 • wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce;
 • udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych;
 • udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej);
 • wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych;
 • udział w spotkaniach brokerskich;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego;
 • inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika projektu.

W ramach projektu muszą zostać zrealizowane zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej - osoby będące nauczycielami akademickimi, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

W Programie finansowane są:

 • koszty podróży uczestnika projektu;
 • koszty utrzymania uczestnika projektu;
 • koszty realizacji wymian;
 • koszty opłat konferencyjnych, szkoleń, kursów i wizyt studyjnych na uczelniach
  i instytucjach badawczych.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi maksymalnie 750 000,00 zł.

Uczelnia może złożyć w konkursie wyłącznie 1 wniosek. Termin składania wniosków upływa 2 lipca 2018 r. Projekt będzie realizowany w terminie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 września 2019 r.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie informacji na temat potencjalnych osób, które byłyby zainteresowane udziałem w programie, zgodnie z załączoną tabelą, w terminie do dnia 7 czerwca 2018 r. oraz o wskazanie osoby do kontaktu na adres: projektyug@ug.edu.pl.   Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom.

Z poważaniem
Ewa Weronis
Kierownik
UNIWERSYTET GDAŃSKI
Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi
Ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Nowy Rektorat - II Piętro Pokoje: R217 - R221
Tel. +48 (58) 523 31 23
      +48 (58) 523 24 08
      +48 (58) 523 23 60
      +48 (58) 523 31 24

e-mail: projektyug@ug.edu.pl

www.ug.edu.pl

Na prośbę Prodziekana ds. Nauki Wydziału Nauk Społecznych UG -  dr hab. Małgorzaty Lipowskiej, prof. nadzw. UG,  do zbierania zgłoszeń do konkursu Nava w załączonej, wypełnionej tabeli i kontaktowania się w tej sprawie z Biurem Zarządzania Projektami Rozwojowymi UG, wyznaczona została mgr Joanna Rachwalska.

Kontakt:

Joanna Rachwalska

Biuro Dziekana

Wydział Nauk Społecznych UG

+48 58 523 44 27

wnsjr@ug.edu.pl

 

ZałącznikWielkość
Plik Informacje dot. wyjazdów, przyjazdów12.9 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Kowalkowska
Treść wprowadzona przez: Krystyna Kowalkowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 maja 2018 roku, 14:51