Uniwersytet Gdański na 6. miejscu wśród uczelni, którym przyznano największą liczbę grantów w konkursie MINIATURA 1 | Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet Gdański na 6. miejscu wśród uczelni, którym przyznano największą liczbę grantów w konkursie MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki podsumowało pierwszą edycję konkursu MINIATURA. W zakończonym niedawno konkursie wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 30 mln zł.

Uniwersytet Gdański jest na 6 miejscu wśród uczelni z całego kraju, którym przyznano największą liczbę grantów. W województwie pomorskim przyznano 55 grantów, z czego 25 dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł tym samym 50%.

 

 

Liczba otrzymanych grantów

Liczba złożonych wniosków

Wydział Biologii

8

8

Wydział Chemii

4

5

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki

3

3

Wydział Nauk Społecznych

3

5

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

2

3

Wydział Filologiczny

2

10

Wydział Oceanografii i Geografii

2

7

Wydział Zarządzania

1

5

Wydział Prawa i Administracji

0

4

Wydział Ekonomiczny

0

0

Wydział Historyczny

0

0

 

 

jednostki
województwa

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 lutego 2018 roku, 7:16