fbpx Kursy: Academic writing i Academic speaking | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Kursy: Academic writing i Academic speaking

Kursy: Academic writing i Academic speaking

Academic speaking skills

warsztaty doskonalenia umiejętności mówienia w kontekście akademickim dla pracowników UG

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju UG zapraszają na warsztaty doskonalenia umiejętności mówienia w formalnych sytuacjach akademickich w języku angielskim dla pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

CELE KURSU

 • podniesienie poziomu umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku angielskim z uwzględnieniem specyfiki kontekstu akademickiego,
 • doskonalenie płynności mówienia i precyzji formułowania myśli,
 • zapoznanie z dynamiką anglojęzycznego dyskursu akademickiego oraz technikami prezentacji akademickich.

ORGANIZACJA KURSU

 • Typ kursu: semestralny, obejmujący 52 godziny
 • Czas trwania kursu: marzec 2018 – czerwiec 2018
 • Terminy spotkań: wtorki w godzinach 15.30 do 18.45 (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny)
 • Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, sala nr 411

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, którzy specjalizują się w nauczaniu języka mówionego i  akademickiego, w nauczaniu fonetyki języka angielskiego, a także specjaliści z różnych wydziałów i instytutów Uniwersytetu Gdańskiego posiadający duże doświadczenie w wygłaszaniu referatów i przygotowywaniu naukowych materiałów wizualnych w języku angielskim w ramach swojej dziedziny.

REKRUTACJA

 • Warunki przyjęcia: znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
 • Limit miejsc: 18 osób

Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, tel. +58 523 30 50,  e-mail: anna.nadrowska@ug.edu.pl Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy zeskanować i przesłać na powyższy adres e-mail, a jeśli zostaną Państwo zakwalifikowani do udziału w kursie, prosimy o dostarczenie oryginału dokumentu na pierwsze zajęcia.

OPŁATY

Opłata za kurs wynosi: 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę,  kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk
z dopiskiem: Academic speaking


Academic writing –

kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich

dla pracowników UG

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju UG zapraszają na kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich w języku angielskim dla pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

CELE KURSU

 • wykształcenie umiejętności w zakresie pisania tekstów naukowych w języku angielskim, zgodnie
  z najlepszymi standardami anglojęzycznymi;
 • wzmocnienie praktyki formułowania wywodu akademickiego, zgodnie z konwencjami anglosaskimi,
  na różnych poziomach tekstowych (zdanie-akapit-tekst);
 • przedstawienie know how podnoszącego kompetencje samodzielnej pracy nad tekstami naukowymi
  w języku angielskim (korpusy – AWL, słowniki, bazy danych, wytyczne bibliograficzne);
 • omówienie stylistyki abstraktu, definicji, propozycji wydawniczych i prowadzenia korespondencji
  z wydawcą w języku angielskim (case studies);
 • omówienie procesu wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem recenzji;
 • omówienie kwestii związanych z tłumaczeniem testów naukowych na język angielski.

ORGANIZACJA KURSU

 • Typ kursu: semestralny, obejmujący 44 godziny (w tym 8 godz. wykładów i 36 godz. ćwiczeń)
 • Czas trwania kursu: marzec 2018 – czerwiec 2018
 • Terminy spotkań: czwartki w godzinach 15.30–18.45 (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny)
 • Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, sala nr 411

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG, którzy specjalizują się
w nauczaniu języka pisanego akademickiego, publikują w czołowych czasopismach w swoich dyscyplinach, działają w redakcjach czasopism oraz są redaktorami tomów monograficznych w języku angielskim, a także wybitni specjaliści z różnych wydziałów UG posiadający bogate doświadczenie w publikowaniu, redagowaniu oraz recenzowaniu tekstów w języku angielskim w swojej dziedzinie naukowej.

REKRUTACJA

 • Warunki przyjęcia: znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
 • Limit miejsc: 20 osób

Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG, tel. +58 523 30 50, e-mail: anna.nadrowska@ug.edu.pl Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy zeskanować i przesłać na powyższy adres e-mail,
a jeśli zostaną Państwo zakwalifikowani do udziału w kursie, prosimy o dostarczenie oryginału dokumentu na pierwsze zajęcia.

OPŁATY

Opłata za kurs wynosi 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę, kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk
z dopiskiem: Academic writing

 

Formularze zgłoszeniowe

 

Załącznik Wielkość
Plik academic_speaking_skills_formularz.docx 14.86 KB
Plik academic_writing_formularz.docx 14.94 KB

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 lutego 2018 roku, 10:41