Konferencje Instytytutu Politologii planowane w 2018 roku | Wydział Nauk Społecznych

Konferencje Instytytutu Politologii planowane w 2018 roku

PLANOWANE W INSTYTUCIE POLITOLOGII KONFERENCJE NAUKOWE I SYMPOZJA

W  ROKU 2018

 

 

1.VI Ogólnopolska Konferencja Bałtycka: Europa Bałtycka w nowym środowisku politycznym Europy
13 kwietnia 2018, Wydział Nauk Społecznych UG

 

2. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Edukacja dla Bezpieczeństwa: Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego
16-18 maja 2018, Hotel Dom Marynarza Gdynia

 

3. V Konferencja Naukowa z cyklu Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem:
Rolnictwo i przemysł a polityka energetyczna
24 i 25 maja 2018 r.w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 713
(Kompleks Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)

 

4. Międzynarodowe seminarium naukowe:  Wyzwania badawcze dla studiów europejskich. Część I. Polityka energetyczna
25 maja 2018, Wydział Nauk Społecznych UG

 

5. Międzynarodowe sympozjum: Dramatische Theologie im Spannungsfeld von Politik- und Literaturwissenschaft
(Teologia dramatyczna w przestrzeni politologii i literaturoznawstwa)
2-5 lipca 2018, Centrum Ekumeniczne św. Brygidy w Gdańsku

 

6. Konferencja naukowa: Lokalne elity polityczne w Polsce
15-16 października 2018, Wydział Nauk Społecznych UG

 

7. Konferencja naukowa: Polki Obywatelki - dawniej i dziś
9 listopada 2018, Wydział Nauk Społecznych UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Kowalkowska
Treść wprowadzona przez: Krystyna Kowalkowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 9 marca 2018 roku, 14:44