Konferencje Instytytutu Politologii planowane w 2018 roku | Wydział Nauk Społecznych

Konferencje Instytytutu Politologii planowane w 2018 roku

PLANOWANE W INSTYTUCIE POLITOLOGII KONFERENCJE NAUKOWE I SYMPOZJA

W  ROKU 2018

 

 

  1. VI Ogólnopolska Konferencja Bałtycka: Europa Bałtycka w nowym środowisku politycznym Europy

13 kwietnia 2018, Wydział Nauk Społecznych UG

 

  1. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Edukacja dla Bezpieczeństwa: Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego

16-18 maja 2018, Hotel Dom Marynarza Gdynia

 

  1. Międzynarodowe seminarium naukowe:  Wyzwania badawcze dla studiów europejskich. Część I. Polityka energetyczna

25 maja 2018, Wydział Nauk Społecznych UG

 

  1. Międzynarodowe sympozjum: Dramatische Theologie im Spannungsfeld von Politik- und Literaturwissenschaft

(Teologia dramatyczna w przestrzeni politologii i literaturoznawstwa)

2-5 lipca 2018, Centrum Ekumeniczne św. Brygidy w Gdańsku

 

  1. Konferencja naukowa: Lokalne elity polityczne w Polsce

15-16 października 2018, Wydział Nauk Społecznych UG

 

  1. Konferencja naukowa: 100 lat praw wyborczych dla kobiet w Polsce

9 listopada 2018, Wydział Nauk Społecznych UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Kowalkowska
Treść wprowadzona przez: Krystyna Kowalkowska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 grudnia 2017 roku, 10:53