fbpx Pracownik Instytutu Psychologii ze stypendium MNiSW | Wydział Nauk Społecznych

Pracownik Instytutu Psychologii ze stypendium MNiSW | Wydział Nauk Społecznych

Pracownik Instytutu Psychologii ze stypendium MNiSW

Pan Paweł Atroszko – pracownik Zakładu Psychometrii i Statystyki Instytutu Psychologii UG – znalazł się wśród 4 doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015. Gratulujemy!

Na rok akademicki 2014/2015 rektorzy uczelni przedstawili łącznie ponad 3400 wniosków o stypendia za wybitne osiągnięcia dla doktorantów i studentów.  Wnioski oceniane były metodą punktową, a punkty przyznawane były za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. Po weryfikacji wniosków Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał  ponad 900 stypendiów dla studentów i 89 stypendiów dla doktorantów.

Więcej informacji:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2014-2015.html

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jarosław Jurkowski
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 grudnia 2014 roku, 8:32