fbpx Inspiratorium Kariery - projekt dla osób z niepełnosprawnościami | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Inspiratorium Kariery - projekt dla osób z niepełnosprawnościami

Inspiratorium Kariery - projekt dla osób z niepełnosprawnościami

 Do 2023 roku działa projekt INSPIRATORIUM KARIERY, realizowany ze środków PFRON.

Jego celem jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych poprzez: określenie Indywidualnej Ścieżki Kariery, wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe,
pozyskiwanie ofert pracy pod konkretnego beneficjenta i wprowadzenie go na rynek pracy.

Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły, a uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które spełnią poniższe warunki:

  • są mieszkańcami województwa pomorskiego;
  • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni bądź przedostatni semestr nauki w szkole wyższej;
  • w przypadku absolwentów – posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany
  • nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu;
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
  • nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywizacji Zawodowej;
  • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym
  • samym czasie.

Zachęcamy do skorzystania z oferty.

Biuro projektu:

Fundacja Aktywności Zawodowej
al. Grunwaldzka 103 pok. 4.01.e
80-244 Gdańsk
te: 736 858 551

plakat Inspiratorium Kariery
 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 września 2022 roku, 13:11