fbpx Taste, Smell, and COVID-19 - wykład prof. Danielle Reed 08.06.2022 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Taste, Smell, and COVID-19 - wykład prof. Danielle Reed 08.06.2022

Taste, Smell, and COVID-19 - wykład prof. Danielle Reed 08.06.2022

Serdecznie apraszamy na wykład prof. Danielle Reed z Centrum Monell w Filadelfii. Prof. Reed zajmuje się badaniem zmysłu smaku i węchu u ludzi i jest genetykiem. Wkrótce bedzie gościła w Uniwersytecie Gdańskim i wygłosi hybrydowy wykład w dniu 8.06 o godz. 14:00 w auli Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. Wystąpienie będzie emitowane na uczelniach Fahrenheita, SEA EU oraz w centrum Monell. Tytuł wykładu: Taste, Smell, and COVID-19. Podczas wykładu będzie ​możliwość przetestowania swojego własnego zmysłu smaku.

Danielle Reed

 

Tytuł: Taste, Smell, and COVID-19

Opis wykładu

Nasze zmysły smaku i węchu są często przyjmowane za rzecz oczywistą, ale są to ważne systemy sensoryczne, które nie tylko pomagają nam zachować bezpieczeństwo, ale także doceniać życie i cieszyć się nim. Utrata smaku i węchu występuje jako naturalny proces starzenia, ale może być również objawem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona lub Alzheimera, lub może być skutkiem terapii onkologicznych. Ostatnio, utrata smaku i zapachu była i jest kardynalną cechą działania niektórych wariantów SARS-CoV2, które wywołują COVID-19. Prof. Danielle Reed z USA, która przyjedzie na UG z wizytą w ramach programu UG Visiting Professors, przybliży ten temat podczas swojego wykładu, a publiczność będzie miała okazję przetestować swój własny zmysł smaku. Na wykład zapraszamy 8.06 (środa) o godz. 14:00 (CEST) do auli Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, ul. Abrahama 58, Gdańsk.

Biografia

Prof. Danielle Reed jest ekspertem w dziedzinie biologii zmysłu smaku i zapachu oraz międzyosobniczych różnic w percepcji smakowej i węchowej, które wynikają z genetycznej zmienności genów receptorów tych zmysłów. Prof. Reed jest zastępcą dyrektora Monell Chemical Senses Center w Filadelfii w USA, ośrodka który jest światowym liderem w badaniach chemosensorycznych, czyli badaniach nad percepcją związków chemicznych i przetwarzaniem informacji, którą one ze sobą niosą. Danielle Reed jest również członkiem zespołu kierowniczego Global Consortium of Chemosensory Research (GCCR), które łączy osoby na całym świecie prowadzące badania nad powiązaniami między chorobami układu oddechowego (np. COVID-19) i ich wpływem na zapach i smak. Prof. Reed jest także prezesem Association of Chemoreception Sciences (AChemS), międzynarodowej organizacji naukowców zajmujących się badaniem smaku i zapachu. Danielle Reed ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych: często prowadzi webinary i wykłady dla profesjonalistów oraz występuje w mediach publicznych, m.in. w prasie (np. The New York Times Magazine), programach telewizyjnych i radiowych, w których dzieli się z opinią publiczną swoją wiedzą i doświadczeniem na temat chemorecepcji u ludzi.

 


Title: Taste, Smell, and COVID-19

Lecture description

Our sense of taste and smell are often taken for granted but they are important sensory systems that not only help us stay safe but also appreciate and enjoy life. Taste and smell loss occurs as a natural process of aging but can also be symptoms of neurodegenerative diseases like Parkinson's or Alzheimer's, or can arise because of cancer treatments. Most recently, taste and smell loss is a cardinal feature of some of the SARS-CoV2 variants that cause COVID-19. Prof. Danielle Reed from the USA, who will visit our university under the UG Visiting Professors programme, will explore that subject during her lecture, and the audience will have a chance to test their own sense of taste. We invite you to the lecture on June 8 (Wednesday) at 14:00 (CEST) to the auditorium of the Intercollegiate Faculty of Biotechnology, UG and MUG, ul. Abrahama 58, Gdańsk.

Biography

Prof. Danielle Reed is an expert on the biology of taste and smell and person-to-person differences in perception that arise from genetic variation in receptor genes. Prof. Reed is the Associate Director of the Monell Chemical Senses Center in Philadelphia in the USA, which is a world leader in chemosensory research, which is research on the perception of chemicals and the processing of this information. Danielle Reed is also on the leadership team of the Global Consortium of Chemosensory Research (GCCR), which brings together people who conduct studies all over the world to assess relationships between respiratory illnesses (e.g. COVID-19) and their effects on smell and taste, and she is the President of the Association of Chemoreception Sciences (AChemS), an international organization of scientists who study taste and smell. Prof. Reed often gives webinars and talks for professionals and appears in public media such as the press (e.g. The New York Times Magazine), TV, and radio programs to share her knowledge and experience on chemosensation in humans with the general public.

 

Centrum Monell

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 maja 2022 roku, 12:30