fbpx Badanie ozdrowieńców Covid-19 (osób dorosłych po 45 r.ż.) zachęcamy do udziału! | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Badanie ozdrowieńców Covid-19 (osób dorosłych po 45 r.ż.) zachęcamy do udziału!

Badanie ozdrowieńców Covid-19 (osób dorosłych po 45 r.ż.) zachęcamy do udziału!

W grudniu 2019 roku cały świat stanął w obliczu spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 pandemii COVID-19, która istotnie przyczyniła się do wzrostu śmiertelności. Szybko okazało się również, że u około 30% pacjentów z COVID-19 występują powikłania neurologiczne, takie jak utrata węchu i smaku, udar, encefalopatia, majaczenie, drgawki, zapalenie opon mózgowych, a także zaburzenia neuropsychologiczne.

Dodatkowo, opublikowane niedawno opisy przypadków sugerują, że deficyty neuropsychologiczne u osób po COVID-19 mogą mieć względnie trwały charakter. Jednak długofalowe następstwa neuropsychologiczne i neurofizjologiczne COVID-19 nie były jak dotąd systematycznie badane.

Cel projektu

Głównym celem niniejszego projektu, mającego charakter badań podłużnych, jest określenie neuropsychologicznych i neurofizjologicznych następstw COVID-19. Chcielibyśmy zbadać, czy osoby, które chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały mogą nadal przejawiać nieprawidłowości poznawcze i mózgowe (oceniane z użyciem elektroencefalografii). Ponieważ zaburzenia somatyczne, w tym niewydolność oddechowa, w pierwszej kolejności przyczyniają się zazwyczaj do rozwoju dysfunkcji płatów czołowych, w szczególności chcielibyśmy sprawdzić, czy osoby, które przeżyły COVID-19 będą przejawiać nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu uwagowo-wykonawczego; mogłoby to tłumaczyć obserwowane u nich często chroniczne zmęczenie i spowolnienie psychomotoryczne. Ponadto, w oparciu o mechanizmy dysfunkcji mózgowia w COVID-19, chcielibyśmy określić predyktory ewentualnych długoterminowych skutków neuropsychologicznych COVID-19. Co więcej, nasze badanie byłoby pierwszym weryfikującym założenie, że ze względu na swoją specyfikę COVID-19 przede wszystkim upośledza funkcjonowanie prawej półkuli mózgu, w szczególności funkcje prawego płata czołowego (np. pobudzenie, monitorowanie).

Kogo poszukujemy?

Poszukujemy osób dorosłych po 45 roku życia, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy chorowały na COVID-19. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego (link poniżej) lub o kontakt mailowy z dr Aleksandrą Mańkowską: aleksandra.mankowska@ug.edu.pl

Link do formularza zgłoszeniowego

Logo UG i NCN, Informacja o badaniu, wizualizacja wirusa

 

Z uwagi na duże zainteresowanie badaniami, możliwy jest wydłużony okres oczekiwania na kontakt ze strony badaczy. Prosimy o wyrozumiałość.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 kwietnia 2022 roku, 7:11