fbpx Relacja z inauguracji WNS | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Relacja z inauguracji WNS

Relacja z inauguracji WNS

Wydział Nauk Społecznych oficjalnie zainaugurował nowy rok akademicki 11 października 2021. Dziekan Wydziału - dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - powitał obecnych przedstawicieli władz Uczelni, kadry akademickiej, pracowników, doktorantów i studentów oraz zaproszonych gości. Wyraził przy tym radość z możliwości spotkania wszystkich w bezpośrednim kontakcie zamiast przed ekranem komputera. W swoim przemówieniu inauguracyjnym zwrócił uwagę na zmiany, jakie zaszły na Wydziale w ostatnich latach, w tym zmiany w jego strukturze: największy wydział uczelni od września powiększył się o Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz Gospodarki Przestrzennej. Powiedział także o projektach i przedsięwzięciach realizowanych dzięki zaangażowaniu pracowników WNS, w tym o rozwijającej się współpracy międzynarodowej w ramach programów Erasmus+ i SEA-EU. Na zakończenie swojego przemówienia zwrócił się do studentów, podkreślając, że to właśnie oni są fundamentem istnienia uczelni oraz nadzieją na przyszłość.

Wiele pozytywnej energii wniosło przemówienie pani Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Anny Jurkowska-Zeidler. Pani rektor stwierdziła, że nauki społeczne są niezbędne w realizacji wszelkich zadań, w których w grę wchodzi kontakt z drugim człowiekiem. Podkreśliła, że ten kontakt i relacje międzyludzkie są dzisiaj szczególnym przedmiotem zainteresowania, bo czas pandemii uświadomił nam, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż kiedykolwiek mogło się wydawać. Zauważyła także, że w lawinie informacji świat jest przedstawiony we fragmentach - wszystko jest oddzielone i żyje osobno bez związku. Następuje dewaluacja słowa, a komunikacyjnie zwyciężają obraz i emocje. „Obserwujemy schyłek epoki niezachwianej ludzkiej wiary w swoją sprawczość”, mówiła pani rektor. „Dlatego tak bardzo potrzebujemy wspólnoty, empatii i czułości w relacjach społecznych. Czułość dostrzega między nami więzi, podobieństwa, tożsamości jak mówiła w Noblowskim wykładzie Olga Tokarczuk”.  Pani rektor przypomniała, że nasz Uniwersytet jest głęboko zagłębiony w tradycji wielokulturowego Gdańska, a współpraca, dialog, wzajemny szacunek i wolność badań naukowych to wartości, które w naszej Uczelni pielęgnowane są każdego dnia. „Wszyscy jesteśmy nacechowani tym, co tak charakterystyczne dla wielokulturowego Gdańska – otwartością, empatią, ciekawością i otwartością na świat, na spotkanie z innym, z odmiennością”,  zaznaczyła. „To właśnie nauki społeczne kształtują punkt widzenia człowieka na świat – świat, który wymaga zrównoważenia pomiędzy rozwojem gospodarczym, przemysłowym, cywilizacyjnym, a potrzebami społecznymi wobec presji środowiskowej czy ekologicznej”.

Podczas inauguracji tradycyjnie miało miejsce wręczenie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, nagród i medali, jak również immatrykulacja studentów I roku. Przysięgę studentów przyjęła pani Prodziekan ds. Kształcenia WNS, dr hab. Danuta Plecka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Intrygującym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny prof. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej pt. „Czy psychopaci nadal byliby tak dla nas intrygujący, gdybyśmy o nich wszystko wiedzieli?”, który wywołał w publiczności całą gamę emocji. Po wykładzie prof. Pastwy-Wojciechowskiej wystąpiła pani Weronika Mytlewska, przedstawicielka samorządu studentów WNS, która zachęciła młodsze koleżanki i kolegów do jak najlepszego wykorzystania czasu studiowania, w tym do uczestniczenia w programach wymiany międzyuczelnianej i międzynarodowej. Uroczystość uświetniły piękne głosy chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Marcina Tomczaka.

123456789101112
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 października 2021 roku, 14:58