fbpx Pożegnanie prof. Andrzeja Piskozuba | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Pożegnanie prof. Andrzeja Piskozuba

Pożegnanie prof. Andrzeja Piskozuba

Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł wieloletni pracownik Instytutu Politologii - prof. dr hab. Andrzej Piskozub.

Andrzej Piskozub ur. 5. II 1933. , zm. 10.II 2021 – prof. zw. dr hab., zatrudniony w Instytucie Nauk Politycznych UG od 01.06.1991. W okresie od 1 sierpnia 1992 do 1 października 2002 r. kierował katedrą Nauki o Cywilizacji. Profesor był autorem wielu książek i opracowań. Wśród znaczących pozycji wydawniczych wymienić należy:

1. Elementy nauki o cywilizacji (Gdańsk 1992),
2. Rozwój horyzontu geograficznego (Gdańsk 1993),
3. Między historiozofią a geozofią. Szkice z filozofii czasoprzestrzeni ludzkiej (Gdańsk 1994),
4. Polska w cywilizacji zachodniej (Gdańsk 1995),
5. Cywilizacje w czasie i przestrzeni (Gdańsk 1996).

W 1997 r. opublikował w formie  wydawnictwa swą publicystykę uprawiana przez 35 lat, pt. Z prądem i pod prąd epoki. Wybór publicystyki 1961-1996. W latach 1999-2001 staraniem Profesora ukazały się dzieła Tadeusza Zielińskiego (1859-1944, jednego z najwybitniejszych znawców kultury antycznej). Wśród publikacji profesora zwracają uwagę monografie i studia dotyczące szeroko rozumianych przemian w czasie i przestrzeni; z tego zakresu opublikował, m.in. prace: Opływanie Ziemi (Gdańsk 1994), Transport w cywilizacjach rolniczych (Gdańsk 1995), Leksykon morskich odkryć geograficznych (Gdańsk 1996), Morze w dziejach cywilizacji (Toruń 1998), Rzeki w dziejach cywilizacji  (Toruń 2001). W 2006 r. ukazały się „Dzieła zebrane” w 18 tomach. Ostatni z nich jest poświęcony działalności Profesora w tzw. strukturze katedr politologicznych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 lutego 2021 roku, 13:11