fbpx Termin zapisów na wykłady ogólnouczelniane | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Termin zapisów na wykłady ogólnouczelniane

Termin zapisów na wykłady ogólnouczelniane

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 lutego 2021 r. o godz. 20.00 zostaną uruchomione elektroniczne zapisy na wykłady ogólnouczelniane.

Zapisy zakończą się w dniu 10 lutego 2021 r. o godz. 10.00 (I tura zapisów). 

Druga tura zapisów, dla osób, które z różnych powodów nie zdążyły się zapisać, rozpocznie się 11 lutego 2021 r. o godz. 20.00, a zakończy 15 lutego 2021 r. o godz. 14.00. 

 Wykłady ogólnouczelniane realizowane są w wymiarze 30 h i można za nie uzyskać 2 punkty ECTS. Wykłady kończą się uzyskaniem zaliczenia z oceną. 

W roku akademickim 2020/2021 wykłady ogólnouczelniane realizowane są w następujących terminach: poniedziałki, godz. 17.00 – 18.30 lub wtorki, godz. 8.00 – 9.30. 

Dokładna oferta wykładów wraz ze wskazaniem terminów, w których dany wykład się odbywa, zostanie Państwu udostępniona w przyszłym tygodniu.

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane będą dostępne na Portalu Studenta dla studentów zgodnie z planem studiów, co oznacza, że tylko określone grupy studentów mają udostępnione zapisy na wykłady ogólnouczelniane w danym semestrze. 

Studenci wybierają wykład ogólnouczelniany spośród wykładów ogólnouczelnianych oferowanych przez inne wydziały niż wydział macierzysty studenta. 

Studenci, którzy studiują równolegle na dwóch kierunkach mają obowiązek zapisania się na dwa różne wykłady ogólnouczelniane. 

 

* Studenci, którzy: 

1) powtarzają wykład ogólnouczelniany z powodu niezadawalających wyników w nauce, 

2) korzystają z długu punktowego ECTS, jeżeli dług ten dotyczy wykładu ogólnouczelnianego, 

3) wznawiają studia lub wracają z urlopów i mają wyznaczony wykład ogólnouczelniany w ramach różnic programowych  

w celu zapisania się na wykład ogólnouczelniany powinni zgłosić się do Działu Kształcenia (pok. 502, V piętro w nowym budynku Rektoratu, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, pon. - pt. 8.00 - 14.00) z wypełnionym wnioskiem o zapisanie na wykład ogólnouczelniany. Wzór wniosku zostanie udostępniony na stronie wykładów. 

 Powtarzając wykład ogólnouczelniany nie zawsze jest możliwość powtórzenia dokładnie tego samego wykładu. Bardzo często należy wybrać nowy wykład z aktualnej oferty wykładów ogólnouczelnianych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 stycznia 2021 roku, 14:06