Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Socjologii

Autor
Data publikacji
2023-05-24

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Socjologii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

Załącznik Rozmiar
Więcej informacji 982.48 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 24 Maj, 2023 - 13:16; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 7 Czerwiec, 2023 - 11:56; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny