fbpx Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym Biodiversy „EMYS-R: Społeczno-ekologiczna ocena renaturyzacji terenów podmokłych i programów reintrodukcji emblematycznego europejskiego żółwia błotnego i związanej z nim różnorodności biologicznej" | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym Biodiversy „EMYS-R: Społeczno-ekologiczna ocena renaturyzacji terenów podmokłych i programów reintrodukcji emblematycznego europejskiego żółwia błotnego i związanej z nim różnorodności biologicznej"

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym Biodiversy „EMYS-R: Społeczno-ekologiczna ocena renaturyzacji terenów podmokłych i programów reintrodukcji emblematycznego europejskiego żółwia błotnego i związanej z nim różnorodności biologicznej"

PL: Konkurs na stypendium naukowe w projekcie badawczym Biodiversy  „EMYS-R: Społeczno-ekologiczna ocena renaturyzacji terenów podmokłych i programów reintrodukcji emblematycznego europejskiego żółwia błotnego i związanej z nim różnorodności biologicznej: podejście ogólnoeuropejskie”.

EMYS-R konsoliduje istniejącą międzynarodową sieć naukowców i interesariuszy w celu wymiany uzupełniającej się wiedzy na temat przeszłych, obecnych i przyszłych terenów podmokłych, różnorodności biologicznej i zarządzania nimi. Jest to 3-letni projekt badawczy zorientowany na działania partycypacyjne, oparty na najważniejszych teoriach z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Jego celem jest sprawdzenie hipotezy, że wyższy stopień restytucji terenów podmokłych może zrekompensować ograniczone zdolności żółwi hodowanych w niewoli do osiedlania się na wolności, oraz ocena, jak konkretnie takie działania ochronne przynoszą korzyści społeczeństwu poprzez zbliżenie ludzi i przyrody.

Szczegóły oraz klauzule informacyjne w załączeniu.

 

 

ENG: Scientific scholarship in a Biodiversa esearch project „EMYS-R: A socio-ecological evaluation of wetlands restoration and reintroduction programs in favor of the emblematic European pond turtle and associated biodiversity: a pan-European approach”.

EMYS-R consolidates an existing international network of researchers and stakeholders to share complementary knowledge on past, present and future wetlands, biodiversity and their management. It is a 3-year participatory action-oriented research project based on seminal theories in humanities, social and natural sciences. It aims at testing the hypothesis that higher degrees of wetland restoration and higher people knowledge and engagement for nature can compensate for limited capabilities of captive bred turtles to settle in the wild, and assess how specifically such conservation actions benefit society by bringing together people and nature.

For details, please see the attachments.