Konferencje i seminaria | Wydział Nauk Społecznych

Konferencje w roku 2017-2018

baner

DATA WYDARZENIA: 25-26.05.2018

IV Sympozjum Leibnizjańskie. Logika Leibniza. Filozoficzne założenia i współczesna recepcja, organizowane przez Societas Leibnitiana Polonorum (Polskie Towarzystwo Leibnizjańskie) i Zakład Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG - Gdańsk, w dniach od 25-26 maja 2018 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 24-25.05.2018

Międzynarodowa konferencja i seminarium filozoficzne pt: The Nature of God. Ontological and Epistemological Issues, organizowana przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG - Gdańsk, w dniach od 24-25 maja 2018 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 24-25.05.2018

V Konferencja Naukowa: Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska „Rolnictwo i przemysł a polityka energetyczna”, organizowana przez Fundację na rzecz Czystej Energii, Instytut Politologii UG, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Inżynierii Biosystemów, AWL Wydział Nauk o Bezpieczeństwie,  - Poznań, w dniach od 24-25 maja 2018 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 23.05.2018

Konferencja interdyscyplinarna „Macierzyństwo krok po kroku”, organizowana przez, Instytut Psychologii UG  - Gdańsk, dnia 23 maja 2018 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 17-18.05..2018

Virtue & Moral Education międzynarodowa konferencja organizowana przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego i The Institute for the Study of Human Flourishing, The University of Oklahoma – Gdańsk, w dniach 17-18 maja 2018


baner

DATA WYDARZENIA: 16-18.05.2018

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja dla bezpieczeństwa „Edukacja dla bezpieczeństwa kulturowego”, organizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu, Instytut Politologii UG - Gdynia, w dniach od 16-18 maja 2018 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 18-19.05.2018

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Psychologia w służbie rodziny „Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia”, organizowana przez Instytut Psychologii UG,  Gdańsk, w dniach od 18-19 maja 2018 roku.


baner appp

DATA WYDARZENIA: 12-13.05.2018

XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym” organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Sekcję Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Zakład Psychologii Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – Gdańsk w dniach 12-13 maja 2018 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 10-11.05.2018

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Praktyczna psychologia sportu pt. "Wszechstronny rozwój sportowca", organizowana przez Instytut Psychologii UG, Zakład Psychologii AWF w Krakowie oraz Zakład Psychologii Zdrowia AWFiS w Gdańsku w dniach 10-11 maja 2018 roku.


ERNAPE

DATA WYDARZENIA: 23.04.2018

I Konferencja Krajowej Sieci Badawczej ERNAPE-PL: „Rodzice w edukacji z perspektywy badawczej”, organizowana przez Instytut Pedagogiki UG,  Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2018 roku.


Przereklamowana Konsumpcja

DATA WYDARZENIA: 18-19.04.2018

VIII Sympozjum Przereklamowana Konsumpcja: Wygodne życie – przeszkoda do osiągnięcia szczęścia ?”, organizowana przez Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Instytutu Psychologii UG, Laboratorium Psychologii Ekonomicznej, Gdańsk, w dniach od 18-19 kwietnia 2018 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 13.04.2018

VI Ogólnopolska Konferencja Bałtycka „Europa Bałtycka w nowym środowisku politycznym Europy”– organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego i Instytut Bałtycki – Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2018 roku.


Marzec 68

DATA WYDARZENIA: 23.03.2018

Seminarium naukowe: „Marzec 68 półwiecze pamięci”, organizowana przez Instytut Pedagogiki UG,  Gdańsk, dnia 23 marca 2018 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 9 – 10.03.2018

Jak uczyć filozofii i etyki w szkole? – II edycja konferencji naukowej organizowanej przez  Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG – Gdańsk, w dniach 9 – 10 marca 2018 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 23.02.2018

Leczenie ciała i duszy. O współwystępowaniu chorób somatycznych i zaburzeń afektywnych, organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją przez Instytut Psychologii UG, Gdańsk dnia 23 lutego 2018 roku.

https://wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/73129/miedzynarodowy_dzien_walki_z_depresja_-_konferencja_leczenie_ciala_i_duszy_o_wspolwystepowaniu


baner

DATA WYDARZENIA: 8.12.2017

Konferencja naukowa pt. W interakcji słów i obrazów organizowana przez Instytut Pedagogiki UG, Pracownię Interdyscyplinarnych Badań Książki Obrazkowej przy UG, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku – Gdańsk, Nadbałtyckie Centrum Kultury 8 grudnia 2017 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 8.12.2017

Konferencja popularnonaukowa  „Choroby rzadkie wcale nie takie rzadkie”, organizowana przez Instytut Psychologii UG, Oddział Gdański PAN, Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk, dnia 8 grudnia 2017 roku.


Srebrne Tsunami

DATA WYDARZENIA: 1-2.12.2017

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna „Srebrne tsunami – czy można przygotować się na starość?”, organizowana przez Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku oraz Instytut Psychologii UG, Gdańsk, w dniach 1-2 grudnia 2017 roku.


baner
DATA WYDARZENIA: 30.11-01.12.2017

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii” zorganizowana przez Fundację na rzecz Czystej Energii, Wydział Nauk Społecznych UG - Instytut Politologii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Politologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Politechnikę Poznańską – Instytut Elektroenergetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Instytut Inżynierii Biosystemów, Akademia Wojsk Lądowych –  Wydział Nauk o Bezpieczeństwie – Poznań w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 28.11.2017

Konferencja naukowa Talent dla wspólnoty - wspólnota dla talentu pt. Czy polska szkoła jest kuźnią talentów?, organizowana przez Instytut Pedagogiki WNS UG i Uniwersytet Warszawski – Gdańsk, dnia 28 listopada 2017 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 27.11.2017

V Konferencja z cyklu: Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie pt. „Edukacja kaszubska w nowej podstawie programowej. Literackie podstawy edukacji językowej”organizowana przez Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki UG, Centrum Nauczycieli w Gdańsku, Instytut Studiów Edukacyjnych Akademii Marynarki Wojennej im. Obrońców Westerplatte – Gdańsk, 27 listopada 2017 roku.


baner
DATA WYDARZENIA: 16.11.2017

Międzyinstytucjonalna Konferencja Naukowa „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć Wesprzeć” zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, Prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Stowarzyszenie Rodzin Pelikan, NSZZ Solidarność Uniwersytetu Gdańskiego. WNS UG –Gdańsk dnia 16 listopada 2017 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 14.11.2017

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Stygmatyzacja, dyskryminacja a przestępstwa z nienawiści” zorganizowana przez Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii WNS UG oraz Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – Gdańsk dnia 14 listopada 2017 roku.


google

DATA WYDARZENIA: 10.11.2017

II Konferencja Naukowa z cyklu „Lustro Mediów” pt.: „Google - Uniwersum Wolności czy Opresji” organizowana przez Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Europejskie Centrum Solidarności oraz Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka - Gdańsk10 listopada 2017 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 26.10.2017

I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Wokół Sztuki. „Być nauczycielem – być uczniem – w perspektywie jutra”, zorganizowana przez Instytut Pedagogiki UG,  Gdańsk, dnia 26 października 2017 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 14-16.10.2017

Dachy i ściany. Antropologiczne i socjologiczne aspekty architektury -  cykliczne sympozjum socjologiczne  - współorganizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UG, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Bibliotekę Miejską – Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim  – Lidzbark Warmiński, w dniach 14-16.10.2017


baner
DATA WYDARZENIA: 13-14.10.2017

II edycja cyklu konferencji: Oblicza sacrum w kulturach i cywilizacjachStan „cywilizacji Zachodu” a zmieniające się znaczenie religii” organizowana przez Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Oddział Gdańsk) – Gdańsk, w dniach 13-14.10.2017


baner mbk

DATA WYDARZENIA: 12-13.10.2017

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Media-Biznes-Kultura” organizowana przez kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego) wraz z Zespołem Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Europejskim Centrum Solidarności - Gdańsk, w dniach 12-13 października 2017 roku.


baner

DATA WYDARZENIA: 12.10.2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kazimierz Sośnicki: tworzenie i przekraczanie struktur, organizowana przez Instytut Pedagogiki UG,  Gdańsk, dnia 12 października 2017 roku.


wykład cykliczny
DATA WYDARZENIA: raz w miesiącu

Wykład cykliczny: Niekoniecznie polityczne spotkania dyplomatyczne organizowany przez Instytut Politologii WNS UG – Gdańsk raz w miesiącu.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 maja 2018 roku, 12:13