fbpx Pytania dotyczące prac magisterskich | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Pytania dotyczące prac magisterskich

Pytania dotyczące prac magisterskich

Czy są jakieś ogólne wytyczne dotyczące formatowania pracy magisterskiej i/lub jej długości?

Tak. Zgodnie z uchwałą Rady Instytutu Psychologii z dnia 13 VI 2013 praca magisterska powinna być pisana zgodnie ze standardami edytorskimi American Psychological Association (APA 6). Szczegółowe wytyczne dla języka polskiego dostępne są w formie PDF do pobrania poniżej.

W pracy nie wolno zamieszczać arkuszy testowych (patrz niżej). Nie ma wytycznych dotyczących minimalnej/maksymalnej objętości pracy magisterskiej.

 

Czy w aneksie pracy magisterskiej zamieszcza się arkusze testowe używane w badaniach?

Nie. Student może zamieścić w pracy magisterskiej tylko i wyłącznie treść tych kwestionariuszy, które sam skonstruował (lub przetłumaczył za zgodą autora). Dołączanie arkuszy testowych do pracy magisterskiej jest albo niezgodne z prawem (w przypadku metod chronionych prawem autorskim), albo bezzasadne (w przypadku metod opublikowanych już wcześniej w oryginalnych źródłach).

 

Czy do Laboratorium należy przynieść kopię pracy magisterskiej?

Nie. Od dnia 11 VI 2015 Laboratorium nie przyjmuje płyt CD. Zmieniły się Instytutowe zasady przekazywania pracy do sprawdzenia programem antyplagiatowym, zatem Studenci powinni złożyć tylko jedną płytę CD: do Dziekanatu, według zasad opisanych tutaj.

Uwaga: jeżeli Państwa praca nie ma być udostępniona do wglądu, prosimy skontaktować się bezpośrednio z Laboratorium.

 

Czy wszystkie prace są sprawdzane programem antyplagiatowym?

Tak, przy czym sprawdzana jest ostateczna wersja pracy - identyczna z tą złożoną w Dziekanacie. Nie ma możliwości "próbnego" sprawdzenia fragmentów pracy.

 

Jaki jest dopuszczalny limit zapożyczeń, który może znaleźć się w pracy magisterskiej?

10,0%.

 

Czy praca, w której jest więcej zapożyczeń, niż wynosi ustalony próg, może być dopuszczona do obrony?

Tak, w wyjątkowych przypadkach - o ile promotor poświadczy na piśmie, że według jego wiedzy (mimo wyniku analizy antyplagiatowej) praca została napisana samodzielnie. W przeciwnym wypadku praca jest odrzucana w całości, a dyplomant zostanie skierowany do komisji dyscyplinarnej.

 

Czy w Laboratorium można zamówić testy do pracy magisterskiej?

Nie. Student zamawia arkusze bezpośrednio z Pracowni Testów Psychologicznych i na własny koszt, za zgodą i wiedzą promotora (opiekuna pracy). Rolą Laboratorium jest poświadczenie dokumentu upoważniającego. Aby złożyć zamówienie, należy pobrać i wypełnić ten dokument. Po podpisaniu go przez promotora, należy potwierdzić autentyczność podpisu w Laboratorium.

Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać do PTP-u pocztą lub zeskanować i wysłać na adres mailowy.

 

Gdzie należy rozliczyć indeks przed obroną?

Od roku 2013 Laboratorium nie uczestniczy w rozliczaniu indeksów. Indeks przed obroną należy zanieść tylko do Dziekanatu. Stamtąd zostanie on przekazany do Instytutu, kiedy będzie potrzebny - studenci nie pośredniczą już w tym procesie.

Pobierz

ZałącznikWielkość
PDF icon Standardy edytorskie APA 6 (PL) 420.97 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 października 2015 roku, 14:18