Zakład Psychologii Sportu | Wydział Nauk Społecznych