Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji | Wydział Nauk Społecznych